Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Konzultační seminář o praktickém provádění Instrastatu a jeho změnách v roce 2019

Finanční právo (konzultační seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Jan Bílý

vedoucí oddělení metodiky a zpracování Intrastatu a Extrastatu odboru statistiky zahraničního obchodu Českého statistického úřadu

Mgr. Veronika Trakalová

metodička Intrastatu v oddělení metodiky a zpracování Intrastatu a Extrastatu odboru statistiky zahraničního obchodu Českého statistického úřadu

Odborný program

Seminář je určen všem, kteří se chtějí seznámit s prováděním Intrastatu v roce 2019 a se změnami, které zavádí nařízení vlády č. 323/2018 Sb., ze dne 3. prosince 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky. Účastníci semináře budou uceleně a přehledně obeznámeni s veškerými dopady na vykazování Intrastatu v roce 2019, které sebou v praxi přináší novelizace nařízení vlády. Seminář je vhodný jak pro ty, které s Intrastatem začínají nebo by brzy mohli začít, stejně tak pro získání odpovědí na otázky těch, kteří Intrastat již zajišťují.

Cílem semináře je hlavně umožnit těm, kteří právě začínají provádět Intrastat nebo předpokládají, že s ním brzy začnou, získání všech potřebných informací a pramenů k nim o vykazování údajů do Intrastatu včetně dopadů novelizace nařízení vlády na provádění Intrastatu v roce 2019. Současně má ale i konzultační formou seznámit ty, kteří již výkazy pro Intrastat vyhotovují, se správným a jednotným výkladem zejména těch ustanovení aktuálních právních předpisů o Intrastatu, jejichž provádění v praxi činí zpravodajským jednotkám a jejich zástupcům největší potíže.

Využít ho tak mohou všichni, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie, případně z nich přijímají nebo do nich odesílají zboží z jiných důvodů a mají proto povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, nebo jim může tato povinnost následně vzniknout. Stejně tak je vhodný i pro ty, kteří takové obchodníky zastupují při zpracování výkazů pro Intrastat.

Seminář bude konkrétně zaměřen na:

  • dopady nařízení vlády č. 323/2018 Sb. na provádění Intrastatu v roce 2019
  • vznik a zánik povinnosti k vykazování údajů do Intrastatu
  • způsoby předávání výkazů pro Intrastat celním orgánům
  • obsah a rozsah všech údajů vykazovaných do Intrastatu, s mimořádným zaměřením na fakturovanou hodnotu zboží, povahy transakcí, třístranný obchod a kombinovanou nomenklaturu zboží
  • opravy a upřesňování údajů ve výkazech pro Intrastat
  • informace o kontrolách správného provádění Intrastatu, požadované dokumentaci při těchto kontrolách a sankcích za zjištěné chyby
  • dotazy účastníků k provádění Intrastatu a odpovědi na ně

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit