Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

KURZ PRO PŘÍPRAVU CELNÍCH AGENTŮ (DEKLARANTŮ) - III. část kurzu
[Celní sazebník a celní zbožíznalství]

Finanční právo (III. část kurzu)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
24.10.2002, 18.-20.11.2002, 27.-28.11.2002

    —
21633

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Vladimír Hyška

přední odborník v oblasti celního tarifu

JUDr. Karel Neubauer

přední odborník v oblasti celního tarifu

JUDr. Pavel Polák

pracovník Celní správy - Generálního ředitelství cel, specialista na zbožovou nomenklaturu

PhDr. Adolf Šalek

pracovník Celní správy - Generálního ředitelství cel, specialista na zbožovou nomenklaturu

Odborný program

Na základě mnohaletých zkušeností v této oblasti jsme ve spolupráci se špičkovými odborníky a v oboru celního práva, celní politiky a celního tarifu nejuznávanějšími kapacitami u nás, připravili kurz, který svojí obsahovou i proporční náplní plně odpovídá požadavkům praxe i vysokým nárokům kladeným na současné celní deklaranty.

 • I. část (4 dny) - Celní legislativa
 • II. část (2 dny) - Preferenční obchod a celní politika
 • III. část (6 dnů) - Celní sazebník a celní zbožíznalství

Z kurzu se můžete zúčastnit kterékoliv části samostatně dle vašeho výběru (celý kurz i jednotlivé části jsou samostané položky v tomto online katalogu).

Pokud se zúčastníte všech tří částí a poté složíte zkoušku před komisí, získáte osvědčení s celostátní platností podle akreditace Ministersva školství, mládeže a tělovýchovy. Termín zkoušek bude stanoven po dohodě lektorů s účastníky - a to na I. polovinu ledna r. 2003.

Část III. CELNÍ SAZEBNÍK A CELNÍ ZBOŽÍZNALSTVÍ

24. října 2002 - čtvrtek - ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
18.-20. listopadu 2002 - pondělí-středa - ČS VTS, Novotného lávka 5
27.-28. listopadu 2002 - středa, čtvrtek - ČS VTS, Novotného lávka 5

Úvodní přednáška této části (24. 10.) je záměrně časově předsunuta před části I. a II.

Přednášky z celního sazebníku jsou určeny pro širokou uživatelskou veřejnost, zejména pro obchodníky, dovozce a vývozce zboží, celní deklaranty, speditéry, přepravce, ale i výrobce, plátce daně z přidané hodnoty a další profese. Obsahově doplňují přednášky předchozích částí I. a II., Tím je problematika potřebná k získání osvědčení s celostátní působností pro vykonávání funkce celní deklarant ucelená.
Účastníci zbožíznaleckých přednášek se seznámí s problematikou Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží, se zařazováním výrobků do podpoložek Kombinované nomenklatury Evropské unie, se základy zbožíznalství a praktickým používáním celního sazebníku, včetně využití Českého integrovaného tarifu při celním, daňovém nebo licenčním řízení.

ÚVOD DO CELNÍHO SAZEBNÍKU A ČESKÉHO INTEGROVANÉHO TARIFU
Vstupní přednáška (24. října) do problematiky celně tarifního systému ČR, který je založen na celním sazebníku používaným nejen pro celní účely, ale i pro stanovení daňových sazeb i provedení některých obchodně politických opatření a mezinárodních smluv. Posluchači se seznámí s jeho strukturou a základními pravidly jeho používání.

 • Právní aspekty klasifikace zboží a její praktický význam na cla, daně a ostatní předpisy
 • Struktura celního sazebníku a ČIT
 • Konstrukce číselných kódů (nomenklatury a doplňkových kódů)
 • Všeobecná pravidla pro interpretaci Harmonizovaného systému
 • Základy zbožíznalství ve vztahu k tarifování zboží
 • Praktické příklady sazebního zařazování zboží
 • Praktické příklady využití ČIT

Na přednáškách v dalších třech částech se účastníci podrobně seznámí s tříděním zboží, zejména s kritérii podle nichž je uvedené zboží v celním sazebníku utříděno, se zvláštním zaměřením na odlišnosti v pojmosloví, které celní sazebník užívá odlišně od tuzemských pravidel.

2. ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBKY, VÝROBKY Z KŮŽÍ, DŘEVA, PAPÍRU A TEXTILNÍCH MATERIÁLŮ

 • Živočišné produkty
 • Rostlinné produkty
 • Tuky a oleje, výrobky vzniklé jejich štěpením, upravené jedlé živočišné tuky nebo vosky
 • Výrobky potravinářského průmyslu, nápoje, lihové tekutiny, ocet, tabák a vyrobené tabákové náhražky
 • Krmiva
 • Kůže a kožešiny a výrobky z nich
 • Dřevo a dřevěné výrobky
 • Papír a výrobky z papíru
 • Polygrafické výrobky
 • Textilní materiály a výrobky
 • Obuv

3. CHEMICKÉ VÝROBKY, VÝROBKY Z KERAMIKY A SKLA

 • Chemicky čisté anorganické látky
 • Chemicky čisté organické látky
 • Chemické směsi a chemické výrobky, filmy apod.
 • Zařazování jedů a zdraví škodlivých látek
 • Výrobky plastikářského a gumárenského průmyslu
 • Výrobky z nerostných hmot
 • Keramické a sklářské výrobky

4. DRAHÉ A OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z NICH, STROJE, PŘÍSTROJE A DOPRAVNÍ PROSTRĚDKY

 • Drahé kovy a výrobky z nich
 • Obecné kovy a výrobky z nich
 • Hutní materiál a jeho zařazování
 • Nástroje a nářadí, jejich rozdělení a tarifování
 • Stroje pohonné a pracovní
 • Výpočetní a kancelářská technika
 • Elektrické přístroje a zařízení, sdělovací technika
 • Dopravní prostředky železniční, silniční, letecké a vodní
 • Přístroje a nástroje optické, navigační, lékařské, zkušební, měřící a analýzní

POZOR: Účastníci této III. části si s sebou na výuku přinesou Celní sazebník, nebo Český integrovaný tarif.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit