Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Diskusní seminář formou kulatého stolu Zadávání veřejných zakázek - co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme?

Další právní normy (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
09.06.2011
9.00 - cca 16.00
    —
11134

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Podílejte se i vy na programu a diskutovaných tématech v rámci ojedinělého projektu kulatého stolu v oblasti praktické aplikace práva veřejných zakázek.

Diskusní seminář ve formě prakticky zaměřeného kulatého stolu vedený soudcem specializovaného senátu krajského soudu zabývajícího se ve správním soudnictví přezkumem rozhodnutí orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, který je též spoluautorem komentářů k posledním dvěma českým zákonům o veřejných zakázkách a autorem dalších publikací z oblasti práva hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek, se bude zaměřovat především na otázky položené jednotlivými účastníky směřující k výkladu zákona o veřejných zakázkách v částech, kde vznikají nejčastější aplikační potíže a kde je výklad významně dotvářen aktuální soudní rozhodovací praxí.

Účastníci mohou předem (do 1. června 2011 v elektronické i písemné podobě na níže uvedené adresy) zaslat dotazy a sami vytvořit jednotlivá dílčí diskusní témata k aplikaci zákona o veřejných zakázkách, která budou poté podrobně diskutována s využitím rozhodovací praxe českých soudů i Soudního dvora Evropské unie.

Tématické okruhy:

  • Veřejná zakázka - vymezení pojmu a definičních znaků ve světle vývoje rozhodovací praxe, specifické a netradiční případy kontraktů z pohledu zákona o veřejných zakázkách
  • Jediná veřejná zakázka nebo více dílčích veřejných zakázek na „podobné“ plnění? Judikovaná pravidla pro určení rozsahu jediné zakázky, dělení zakázek a jejich zadávání po částech
  • Zadavatelé a jejich zvláštní kategorie – podnikatelé coby zadavatelé, modelové případy subjektů, kteří se stávají zadavateli ad hoc
  • Konstrukce a obsah zadávacích podmínek, povinné, dobrovolné a zakázané podmínky, specifika zadávacích podmínek v případech netradičních kontraktů
  • Posuzování nabídek a nejčastější chyby zadavatelů i dodavatelů
  • Hodnocení nabídek a nejčastější chyby zadavatelů a dodavatelů
  • Námitkové řízení před zadavatelem – pravidla a chyby
  • Řízení před orgánem dohledu nad zadáváním veřejných zakázek
  • Správní delikty zadavatelů a dodavatelů a zkušenosti s aplikací zákona o veřejných zakázkách po novelizacích z roku 2010

Adresy pro zasílání dotazů: v elektronické podobě: info@bovapolygon.cz v písemné podobě poštou: Agentura BOVA, Platónova 11, 143 00 Praha 4

Pozn.: Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit