Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákon o veřejných zakázkách - aktuální novelizace a problémová ustanovení

Další právní normy (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
04.05.2011
9.00 - cca 16.00
    —
11133

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Seminář vedený soudcem specializovaného senátu zabývajícího se přezkumem správních rozhodnutí orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, který je též spoluautorem komentářů k posledním dvěma českým zákonům o veřejných zakázkách, se bude zaměřovat na výklad zákona o veřejných zakázkách v částech, které byly zasaženy posledními novelami, a v částech, kde vznikají časté aplikační potíže a kde je výklad významně dotvářen aktuální tuzemskou judikaturou.

Seminář je určen právním i jiným specialistům, kteří se v praxi věnují problematice zadávání veřejných zakázek, zástupcům subjektů, které mají povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, všem podnikatelům, kteří se ucházejí o veřejné zakázky, a nejširší odborné veřejnosti.

U posluchačů se předpokládá alespoň základní orientace v zákoně o veřejných zakázkách.

Posluchači budou seznámeni s aktuálním zněním zákona o veřejných zakázkách, budou jim okomentována vybraná ustanovení a podán návrh jejich výkladu. Vysoce interaktivní metoda semináře umožní posluchačům aktivně zasahovat svými dotazy a komentáři do průběhu semináře a podílet se na jeho průběhu.

Z obsahu semináře:

  • Správní delikty zadavatelů po novelách
  • Správní delikty dodavatelů po novelách
  • Zákaz plnění smlouvy a vliv na platnost smlouvy na veřejnou zakázku
  • Zadávací podmínky – požadavky na jasnost, určitost, jednoznačnost a  srozumitelnost, vývoj judikatury, modelové příklady
  • Stanovování, prokazování a posuzování kvalifikace
  • Hodnocení nabídek - nejčastější chyby zadavatelů a vývoj judikatury
  • Kontrola procesu posuzování a hodnocení nabídek, meze kontroly orgánem dohledu a kontroly veřejné
  • Vymezení veřejné zakázky a dělení jediné veřejné zakázky, zadávání veřejných zakázek po částech

Pozn.: Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit