Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví v roce 2011

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.04.2011
9.00 - cca 16.00
    —
11009

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Odborný program

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

Výkladová část k účetnictví se bude věnovat problematice podvojného účetnictví pro rok 2011 (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s přihlédnutím ke změnám v dani z příjmů a v obchodním právu a informacím k účetní závěrce za rok 2010.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • výklad k vybraným ustanovením zákona o účetnictví včetně změn platných od roku 2011,
 • připravované změny zákona o účetnictví,
 • změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele pro rok 2011,
 • změny v Českých účetních standardech platných pro rok 2011,
 • vybrané problémy účetní závěrky za rok 2010,
 • další účetní aktuality a  informace k připravovaným změnám v účetní legislativě.

ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Obsahem této části semináře bude stručný výklad zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění platném v roce 2011, zaměřený na zdanění příjmů obchodních společností a družstev.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • Daňové a nedaňové výdaje (náklady)
  • základní principy
  • úpravy výsledku hospodaření na základ daně – připočitatelné a odčitatelné položky
  • základní charakteristika daňově uznatelných a neuznatelných výdajů (nákladů) – specifika: - uznatelné podle zaúčtování - uznatelnost limitována nebo věcně omezena - uznatelné při zaplacení - stanovené speciálně pro daňové účely
 • Vybrané výdaje (náklady) zejména:
  • výdaje na pracovní a sociální podmínky včetně benefitů
  • uplatňování pohledávek a opravných položek v základu daně z příjmů
 • Dodanění neuhrazených závazků, osvobození dividendových příjmů a příjmů z prodejů majetkových účastí
 • Informace o přístupech k nové úpravě daní z příjmů a pojistného

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit