Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákon o veřejných zakázkách - novelizace roku 2010

Další právní normy (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.11.2010
9.00 - cca 16.00
    —
10276

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Seminář vedený soudcem výlučného specializovaného senátu zabývajícího se přezkumem správních rozhodnutí orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, který je též spoluautorem komentářů k posledním dvěma českým zákonům o veřejných zakázkách, se bude zaměřovat na výklad zákona o veřejných zakázkách v těch částech, které byly v roce 2010 zasaženy novelizací.

Seminář je určen omezenému počtu právních i jiných specialistů věnujícím se problematice zadávání veřejných zakázek, zástupcům subjektů, které mají povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, všem podnikatelům, kteří se ucházejí o veřejné zakázky, a nejširší odborné veřejnosti.

Posluchači budou seznámeni s aktuálním zněním zákona o veřejných zakázkách, budou jim okomentována vybraná ustanovení a podán návrh jejich výkladu. Vysoce interaktivní metoda semináře umožní posluchačům aktivně zasahovat svými dotazy a komentáři do průběhu semináře a podílet se na jeho průběhu.

Z obsahu semináře:

 • Nová procedura podávání námitek k zadavateli
 • Nová procedura podávání návrhu na přezkum k orgánu dohledu
 • Řízení před orgánem dohledu a neplatnost smluv
 • Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a pravidla pro výpočet
 • Jistota
 • Změny v pravidlech pro běh zadávací lhůty
 • Poskytování zadávací dokumentace a její nevyzvednutí
 • Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám
 • Rejstřík osob se zákazem plnění veřejné zakázky
 • Sdělování informací z posouzení a hodnocení nabídek
 • Opční právo a pravidlo jeho využití
 • Povinné ekonomické a finanční posouzení předmětu veřejné zakázky
 • Kombinace kontroly orgánem dohledu a „kontroly veřejné“

Pozn.: Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit