Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zadávání veřejných zakázek pohledem aktuální judikatury
Již tradiční seminář zaměřený na rozbor aktuální soudní rozhodovací praxe včetně komentářů a úvah o důsledcích do aplikační praxe podle stavu judikatury k září 2010

Další právní normy (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
23.09.2010
9.00 - cca 16.00
    —
10274

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Znovu exkluzivně pojatý, již tradiční seminář pro omezený počet posluchačů, vedený soudcem výlučného specializovaného senátu zabývajícího se přezkumem správních rozhodnutí orgánu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, který je též spoluautorem komentářů k posledním dvěma českým zákonům o veřejných zakázkách, navazuje na předchozí úspěšné semináře týkající se téže problematiky, které se opakovaně uskutečňují od roku 2008.

I tentokrát bude seminář zaměřený na současnou soudní rozhodovací praxi v oblasti zadávání veřejných zakázek, jeho obsahem bude aktualizovaný rozbor klíčové judikatury Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu ČR. Důraz bude kladen na vývoj judikovaných názorů, posluchači budou seznámeni s klíčovou judikaturou, budou jim prezentovány zobecněné závěry a poskytnut související výklad problematických ustanovení zákona o veřejných zakázkách. V rámci semináře budou ve světle závěrů aktuální judikatury řešeny též modelové situace, k nimž v rámci zadávacích řízení může docházet. Vysoce interaktivní metoda semináře umožní posluchačům aktivně zasahovat svými dotazy a komentáři do průběhu semináře a podílet se na řešení modelových případů.

Seminář je určen omezenému počtu právních i jiných specialistů věnujícím se problematice zadávání veřejných zakázek, zástupcům subjektů, které mají povinnost při zadávání veřejných zakázek postupovat podle zákona o veřejných zakázkách, všem podnikatelům, kteří se ucházejí o veřejné zakázky, a nejširší odborné veřejnosti.

Z obsahu semináře:

  • Zjevná a skrytá diskriminace uchazečů – vývoj judikatury a aktuality
  • Chyby ve vymezení požadavků zadavatele a jejich důsledky; zadávací podmínky a požadavky na jejich určitost a srozumitelnost
  • Hodnocení splnění kvalifikace zadavatelem, způsoby a alternativy prokazování uchazečem
  • Vývoj judikatury v oblasti definičních znaků veřejných zadavatelů
  • Dělení veřejných zakázek a jejich zadávání po částech
  • Soukromoprávní důsledky porušení zákona o veřejných zakázkách

Pozn.: Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit