Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2010 a v roce 2011

Daně, účetnictví (konzultační seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.11.2010
9.00 - cca 17.00
    —
10145

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Odborný program

Výklad a diskuse budou zaměřeny zejména na:

 • ZÁKON O DPH – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře a změny připravované pro rok 2011. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:
  • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
  • praktické problémy v oblasti stanovení základu daně, včetně připravovaných změn při opravách základu a výše daně od 1. 1. 2011,
  • praktické problémy a změny v oblasti sazeb daně od 1. 1. 2011,
  • praktické dopady změn v oblasti odpočtu daně, včetně změn při uplatňování odpočtu v poměrné výši a při vyrovnání a úpravě odpočtu daně od 1. 1. 2011,
  • připravované změny při přenesení daňové povinnosti na příjemce služby od 1. 1. 2011.
 • ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - výklad zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění platném v roce 2010, zaměřený na zdanění příjmů obchodních společností a družstev.
  Komentář k vybraným aktuálním problémům ve zdanění právnických osob
  • dodaňování neuhrazených závazků,
  • tvorba opravných položek a odpis pohledávek po změnách od 1. 1. 2008, zejména u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení,
  • motivační programy a benefity pro zaměstnance,
  • osvobození dividendových příjmů a příjmů z prodejů majetkových účastí.
  Informace o připravovaných změnách nejen k naplňování Programového prohlášení vlády
 • PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE - výkladová část k účetnictví se bude věnovat problematice podvojného účetnictví pro rok 2011 (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a obchodního práva a informacím k účetní závěrce za rok 2010. Výklad bude zaměřen zejména na:
  • výklad k vybraným ustanovením zákona o účetnictví,
  • výklad k připravovaným změnám zákona o účetnictví,
  • případné změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele pro rok 2011,
  • případné změny v Českých účetních standardech platných pro rok 2011,
  • vybrané problémy účetní závěrky za rok 2010, například povinnost a způsob zveřejňování údajů z účetní závěrky, oceňování aktiv a jejich vykazování,
  • další účetní aktuality a informace k připravovaným změnám v účetní legislativě.

Účastníci semináře obdrží podkladové materiály včetně prezentací k semináři v tištěné formě, podle které budou prováděny výklady a vysvětlovány praktické aplikace zákonů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit