Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový trestní zákoník a novelizace souvisejících předpisů

Trestní právo (dvoudenní seminář)

Lektor/lektoři

Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.

předseda Nejvyššího soudu ČR, vysokoškolský učitel, hlavní autor trestního zákoníku, zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, člen trestní komise Legislativní rady vlády ČR

Odborný program

Dne 1. ledna 2010 nabyl účinnosti nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Obsahem semináře bude výklad této nové prování normy včetně prvních zkušeností z takřka půlroční aplikace zákona v praxi.

Úvod

 • trestní zákoník a ostatní trestní zákony, zejména zákon o soudnictví ve věcech mládeže, první zkušenosti z aplikace trestního zákoníku a navazujících právních předpisů,
 • základní zásady a jejich vyjádření v trestním zákoníku,
 • systematika obecné části trestního zákoníku,
 • působnost trestních zákonů,
 • výklad některých obecných pojmů.

Základy trestní odpovědnosti

 • pojem trestného činu a kategorizace trestných činů,
 • zavinění a omyl,
 • stadia trestného činu,
 • pachatel, nepřímý pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu,
 • zvláštní ustanovení o speciálních kategoriích pachatelů,
 • okolnosti vylučující protiprávnost činu,
 • zánik trestní odpovědnosti.

Trestní sankce

 • obecné otázky – obecné zásady, druhy trestních sankcí a přiměřenost trestních sankcí,
 • upuštění od potrestání,
 • tresty a jejich ukládání,
 • zánik výkonu trestu,
 • ochranná opatření (včetně zabezpečovací detence) a jejich ukládání,
 • zahlazení odsouzení.

Zvláštní část trestního zákoníku

 • systematika zvláštní části trestního zákoníku,
 • trestné činy proti životu a zdraví,
 • trestné činy proti svobodě,
 • trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti,
 • trestné činy proti rodině a dětem,
 • trestné činy proti majetku a trestné činy hospodářské,
 • trestné činy obecně nebezpečné a proti životnímu prostředí,
 • trestné činy proti republice a proti pořádku ve věcech veřejných,
 • trestné činy proti brannosti a vojenské,
 • trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy.

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku

 • změny v trestním řádu,
 • změny v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže,
 • změny v zákoně o přestupcích,
 • některé důležité změny v dalších zákonech.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit