Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni

Procesní a správní právo (dvoudenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
15.04.2010, 16.4.2010
9.00 - cca 16.00
    —
10082

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Mgr. Jiří Kaucký

spoluautor nového správního řádu

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Obsahem semináře bude autorský výklad k vybraným institutům právní úpravy správního řízení (se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni) v provázanosti na dosavadní zkušenosti z aplikace této právní formy v praxi.

Odborný program semináře :

Rozsah působnosti správního řádu a jeho systematika

 • správní orgány
 • správní řízení, vč. exekuce
 • jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení)
 • veřejnoprávní smlouvy
 • opatření obecné povahy

Aktuální vývoj právní úpravy

 • novelizace provedené zák. č. 413/2005 Sb., č. 384/2008 Sb. a č. 7/2009 Sb.
 • projekt „universální správní řízení“
 • vazby na nejdůležitější související předpisy (datové schránky, základní registry)

Základní zásady činnosti správních orgánů

Pojem „správní řízení“ a jeho vztah k dalším postupům správních orgánů

Správní orgány

 • příslušnost a její změny
 • úřední osoby a posuzování podjatosti
 • doručování písemností, včetně datových schránek

Účastníci řízení

 • vymezení a kategorizace účastníků
 • spory o účastenství
 • procesní způsobilost a zastoupení
 • podání
 • nahlížení do spisu

Počítání lhůt a navrácení v předešlý stav

Postup správních orgánů před zahájením

 • vyřizování podnětů
 • vysvětlení
 • zajištění důkazu
 • předběžná informace

Průběh řízení na prvním stupni

 • zahájení řízení
 • shromažďování podkladů rozhodnutí a dokazování
 • zajišťovací prostředky
 • přerušení a zastavení řízení

Rozhodnutí

 • druhy rozhodnutí
 • náležitosti rozhodnutí
 • lhůty pro vydání rozhodnutí a 
 • ochrana proti nečinnosti
 • oznamování rozhodnutí
 • právní moc a vykonatelnost
 • náklady řízení

Odvolací řízení

 • odvolání a jeho náležitosti, odvolací lhůta, účinky odvolání
 • průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgánem, autoremedura
 • průběh odvolacího řízení před odvolacím orgánem a jeho rozhodnutí
 • rozklad

Přezkumné řízení

 • předmět přezkumného řízení
 • podmínky a průběh přezkumného řízení
 • rozhodnutí v přezkumném řízení a jeho účinky

Obnova řízení

 • podmínky obnovy řízení
 • obnova řízení na žádost a z moci úřední

Nové rozhodnutí ve věci

Jednotlivé instituty zákona jsou vykládány ve vazbě na judikaturu i metodickou činnost Ministerstva vnitra. Po každém bloku následují odpovědi na písemné dotazy.

Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit