Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Co nového v právu hospodářské soutěže?
Aktuální aplikační otazníky roku 2010 v oblasti kartelových dohod a zneužití dominantního postavení

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
09.06.2010
9.00 - cca 16.00
    —
10066

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně dočasně přidělený k Nejvyššímu soudu ČR, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Exkluzivně pojatý seminář pro omezený počet posluchačů, založený na interaktivní metodě výuky, vedený soudcem výlučného specializovaného senátu zabývajícího se přezkumem správních rozhodnutí českého Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti kartelových dohod a zneužití dominantního postavení, autorem několika odborných publikací a komentářů soutěžní legislativy, bude zaměřen na pochopení klíčových institutů a aplikačních souvislostí v oblasti hmotného i procesního a komunitárního i vnitrostátního českého práva upravujícího oblast kartelových dohod a zneužití dominantního postavení.

Seminář bude zaměřen na legislativní změny a související praktické aplikační otazníky, jednotlivé závěry budou demonstrovány na komunitární i vnitrostátní judikatuře. Interaktivní metoda semináře umožní posluchačům aktivně zasahovat svými dotazy a komentáři do průběhu semináře a podílet se na řešení modelových případů.

Seminář je určen omezenému počtu advokátů a jiných právníků specializujících se na problematiku veřejnoprávní ochrany hospodářské soutěže, studentů postgraduálních studijních oborů právnických a ekonomických vysokých škol, manažerů významných hráčů na českém trhu a další odborné veřejnosti.

Z obsahu semináře:

  • Protisoutěžní jednání „s komunitárním prvkem“ a „bez komunitárního prvku“, aktuální stav doktríny a judikatury
  • Otázky důkazního standardu a rozložení důkazního břemena v řízeních ve věcech kartelových dohod a zneužití dominantního postavení
  • Jak vzniká úspěšný kartel a jaká jsou jeho problematická místa?
  • Kartely horizontální, vertikální, diagonální, smíšené a kombinované, podstata a způsob dokazování v případě dohod soutěžitelů, jednání ve shodě a rozhodnutí sdružení soutěžitelů
  • Typologie kartelových dohod a jejich posuzování
  • Typologie praktik založených na zneužití tržní síly
  • Zákaz kartelových dohod a výjimky ze zákazu; aktuální způsob aplikace materiálních podmínek zákazu kartelových dohod
  • Zákaz zneužití dominantního postavení a pravidla pro posuzování
  • Protisoutěžní aspekty vzájemné výměny citlivých informací mezi soutěžiteli
  • Procesní otázky uzavírání a odhalování kartelových dohod a zneužití dominantního postavení

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit