Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Praktické zkušenosti s uplatňováním DPH v roce 2009 a změny pro rok 2010

Daně, účetnictví (třídenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.11.2009, 21.11.2009, 22.11.2009
dle rozpisu mimopražských seminářů
    —
9172

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Doprava na místo

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Odborný program

Na tomto třídenním semináři bude podrobný výklad zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře a metodických informací a výkladů vydaných Ministerstvem financí a připravované změny pro rok 2010 vyplývajících ze změn národní i evropské legislativy DPH. Praktické aplikace budou vysvětlovány s použitím příkladů, judikátů Evropského soudního dvora i praktických zkušeností lektora s uplatňováním DPH. Dostatečný prostor bude vyhrazen na diskusi a dotazy účastníků ke konkrétním aplikačním problémům. Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • vymezení daňových subjektů a podmínky pro jejich registraci v roce 2009 a 2010,
 • vymezení místa plnění se zaměřením na změny pravidel pro určení místa plnění u služeb vyplývající z předpisů ES od 1. 1. 2010,
 • vymezení předmětu daně ve vazbě na místo plnění,
 • praktické aplikace § 13 a 14 zákona o DPH (použití majetku pro osobní potřebu, přefakturaci energií a služeb, majetkový vklad, odcizení nebo zničení zboží, náhrada škody ),
 • stanovení povinnosti přiznat daň a stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění u tuzemských zdanitelných plnění,
 • vystavování daňových dokladů,
 • základní pravidla uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU, včetně specifických postupů u přemístění zboží, call-off skladů, třístranného obchodu, zasílání zboží a nových dopravních prostředků a změny pro rok 2010, včetně změn při podávání souhrnných hlášení,
 • základní pravidla uplatňování daně u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na praktické problémy a změny v návaznosti na změny předpisů ES k 1. 1. 2010,
 • přiznávání a odpočet daně při dovozu zboží ze třetích zemí,
 • vývoz zboží, včetně e-vývozu a praktické postupy při vykazování osvobození od daně při vývozu zboží v daňovém přiznání,
 • stanovení základu daně a postupu při opravě základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů a praktické příklady aplikace příslušných ustanovení,
 • sazby daně a  praktické problémy a změny v této oblasti provedené v roce 2009,
 • opravy sazeb daně a výše daně a praktické příklady aplikace příslušných ustanovení,
 • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, včetně změn připravovaných pro rok 2010,
 • uplatňování nároku na odpočet daně, včetně praktických problémů a aktuálních judikátů,
 • zkracování nároku na odpočet daně, roční vypořádání odpočtu daně, úprava odpočtu daně a vyrovnání odpočtu daně v posledním daňovém přiznání za rok 2009 podle aktuální právní úpravy,
 • základní pravidla pro vracení daně a změny podle předpisů ES platných od 1. 1. 2010,
 • zvláštní režimy se zaměřením na cestovní službu a prodej použitého zboží a praktické problémy v této oblasti,
 • správu DPH v tuzemsku podle aktuálně platné právní úpravy.

Účastníci semináře obdrží podkladové materiály zahrnující aktuální právní předpisy a metodické pomůcky a prezentaci k semináři v tištěné formě, podle které bude prováděn výklad a vysvětlovány praktické aplikace zákona o DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit