Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2009

Daně, účetnictví (konzultační seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
06.05.2009
9.00 - cca 17.00
    —
9008

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Helena Kelblová

podílela se na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho dosavadních novel v oblasti daňové uznatelnosti majetku v základu daně z příjmů u obchodních společností a družstev

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Odborný program

ZÁKON O DPH - výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře se zaměřením na změny účinné od 1. 1. 2009. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • praktické dopady změn v  § 13 a §14 zákona o DPH (finanční pronájem, vložení majetkového vkladu, reklamní předměty a vzorky, převod nemovitostí),
 • přeúčtování energií a služeb a změny při stanovení základu daně,
 • oprava základu daně, sazeb daně a výše daně a změny v této oblasti od 1. 1. 2009,
 • sazby daně v roce 2009,
 • praktické dopady změn v oblasti odpočtu daně od roku 2009,
 • odpočet daně v roce 2009,
 • praktické dopady změn v oblasti uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU.

Účastníci semináře obdrží podkladové materiály včetně prezentace k semináři v tištěné formě, podle které bude prováděn výklad a vysvětlovány praktické aplikace zákona o DPH

ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - výklad zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění platném v roce 2009, zaměřený na zdanění příjmů obchodních společností a družstev.

Komentář k hlavním změnám ve zdanění právnických osob schválených od roku 2009, např:

 • rozšíření možného poskytování darů odčitatelných od základu daně,
 • změny v uznatelnosti vzdělávání u zaměstnavatele a osvobození u zaměstnance,
 • upřesnění uznatelných výdajů u tzv. vyvolaných investic,
 • nová úprava neuznatelných finančních výdajů (nákladů),
 • změny v odpisování u darovaného majetku,
 • úprava uznatelných výdajů u tzv. motivačního pojištění“,

Stručný přehled hlavních změn ve zdanění právnických osob, schválených „reformní novelou“ (zákon č. 261/2007 Sb.) účinnou od 1. 1. 2008, např:

 • rozšíření osvobození příjmů z dividend a podílů na zisku i na příjmy plynoucí ze třetích zemí a na příjmy z prodeje podílů,
 • změny sazeb daně z příjmů u právnických osob,
 • dodanění neuhrazených závazků,
 • uznávání hodnoty likvidovaného zboží, zásob, výrobků, léků, potravinářských výrobků v základu daně,
 • rozšíření neuznatelných výdajů na některá nepeněžní plnění ve vztahu k zaměstnancům,
 • prodloužení minimální doby trvání finančního leasingu,
 • platnost limitu u osobních automobilů,
 • prodloužení doby odpisování automobilů kategorie M1 a N1,
 • doplnění řešení přeměn o rozdělení odštěpením,
 • doplnění řešení tzv. přeshraničních přeměn.

Informace o připravovaných změnách.

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE - výkladová část k účetnictví se bude věnovat problematice podvojného účetnictví pro rok 2009 (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a obchodního práva a informacím k účetní závěrce za rok 2008.Výklad bude zaměřen zejména na:

 • výklad k vybraným ustanovením zákona o účetnictví,
 • změny v prováděcí vyhlášce pro podnikatele pro rok 2009,
 • změny v Českých účetních standardech platných pro rok 2009,
 • vybrané problémy účetní závěrky za rok 2008, například povinnost a způsob zveřejňování údajů z účetní závěrky, oceňování aktiv a jejich vykazování,
 • další účetní aktuality a  informace k připravovaným změnám v účetní legislativě

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit