Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Obchod se zbožím v rámci EU z pohledu Intrastatu a DPH se zaměřením na významné změny od 1.1.2009

Daně, účetnictví, Finanční právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
04.12.2008
9.00 - cca 16.30
    —
8266

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Detaily/doprava
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Otakar Krátký

spoluautor vyhlášek a příruček pro provádění Intrastatu

Mgr. Milan Tomíček, Ph.D.

Staněk, Tomíček a partneři, s.r.o., daňový poradce

Odborný program

Od 1. ledna 2009 dochází k  velmi rozsáhlým a významným změnám v provádění Intrastatu a v zákoně o DPH.

Nová pravidla provádění INTRASTATU stanoví vyhláška, kterou se s účinností od 1. 1. 2009 mění vyhláška č. 201/2005 Sb. (ve znění vyhlášky č. 563/2006 Sb.), o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství.

Změny v oblasti DPH jsou zakotveny v zákoně č. 302/2008, kterým se k 1. lednu 2009 mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Seminář je určen všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, nebo jim může tato povinnost následně vzniknout, a také těm, kteří je zastupují při zpracování výkazů pro Intrastat a jejich předávání celním orgánům.

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s novými pravidly pro provádění Intrastatu, která značně změní postupy pro vyhotovení výkazů počínaje za měsíc leden 2009. Současně si klade za cíl i odpovědět na dotazy jeho účastníků k provádění Intrastatu a podat výklad o těch ustanoveních předpisů o Intrastatu, jejichž správné provádění v praxi činí největší potíže, která nejsou vždy jednotně vykládána nebo jsou na ně nejčastěji směrovány dotazy ze strany zpravodajských jednotek a jejich zástupců.

V rámci výkladu budou účastníci seznámeni i s povinnostmi v oblasti DPH, které z těchto obchodů plynou, včetně porovnání vzájemných rozdílů ve vykazování pro účely INTRASTATU a DPH.

Seminář bude zaměřen na:

Výklad všech změn v provádění Intrastatu vyplývajících z novely vyhlášky č. 201/2005 Sb., jejíž účinnost nastane 1. 1. 2009 - nejvýznamnější z nich jsou:

 • omezení možnosti podávání výkazu pro Intrastat na předepsaném tiskopise,
 • nový způsob vykazování údajů o dodacích podmínkách,
 • nový seznam kódů povahy transakcí,
 • nová pravidla pro určení fakturované hodnoty zboží vykazované do Intrastatu,
 • vyšší prahy pro vykazování údajů do Intrastatu, které nahradí současné osvobozující prahy,
 • nový tiskopis výkazu pro Intrastat,
 • nová pravidla pro podání a označení jednorázového (tzv. příležitostného) výkazu,
 • nové podmínky provádění dodatečných oprav nepřesně a chybně vykázaných údajů do Intrastatu,
 • změny ve vykazování údajů o odeslání a přijetí zvlášť sledovaných druhů zboží,
 • nové postupy související se vznikem povinnosti k vykazování údajů do Intrastatu.

Vysvětlení základních a těch nejproblematičtějších pravidel k provádění Intrastatu.

Vykazování pohybu zboží v rámci Evropské unie pro účely DPH

 • dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu,
 • přemístění zboží do jiného členského státu pro účely opravy, zpracování, zhodnocení, popř. pro účely opravy, včetně oprav výměnným způsobem,
 • dodání zboží přes konsignační sklad umístěný v jiném členském státě,
 • třístranné obchody.

Výklad změn účinných k 1. lednu 2009 v oblasti intrakomunitárního obchodu.

Vzájemný vztah a odlišnosti ve vykazování údajů pro účely INTRASTATU a DPH.

Řešení dotazů účastníků k problematice provádění Intrastatu a souvisejícím otázkám k DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit