Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Projednávání přestupků ve vztahu ke správnímu řízení

Trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
24.04.2008
9.00 - cca 16.00
    —
8090

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Myron Zajonc

dlouholetý lektor a zkušební komisař, působí ve státní správě v odboru všeobecné správy, autor mnoha metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Obsahem semináře bude problematika přestupkového řízení ve vztahu ke správnímu řízení. Výklad bude zaměřen převážně pro praxi úředníků územně samosprávných celků, členů komisí k projednávání přestupků a zaměstnanců správních úřadů.

Úvod:

 • správní orgán (orgány příslušné k projednávání přestupků)
 • oprávněné úřední osoby (komise k projednávání přestupků, zvláštní orgány)
 • vztah správního řádu k řízení o přestupcích
 • zásady činnosti správních orgánů

Fáze přestupkového řízení

I. Řízení před orgánem prvního stupně

 • úkony před zahájením řízení (příslušnost správních orgánů [změny příslušnosti, spory o příslušnost] podání, podání vysvětlení, zajištění důkazů odložení věci)
 • průběh řízení
  • zahájení řízení
  • účastníci řízení a jejich zastupování
  • definice oprávněné úřední osoby, podjatost
  • úkony správních orgánů
  • úkony účastníků
  • součinnost
 • zjišťování podkladů pro rozhodnutí
  • podklady pro rozhodnutí
  • dokazování
 • zajištění průběhu řízení
  • předvolání
  • předvedení
  • předběžné opatření
  • pořádková pokuta
  • vykázání z místa konání úkonu
 • rozhodnutí
  • lhůty pro vydání rozhodnutí a ochrana proti nečinnosti
  • náležitosti rozhodnutí (výrokové části)
  • oznámení rozhodnutí
  • zvláštní ustanovení o blokovém a příkazním řízení
 • zvláštnosti blokového a příkazního řízení

II. Náprava vadných rozhodnutí
• přezkoumávání rozhodnutí (odvolací řízení, rozklad, přezkumné řízení, obnova řízení)
• prohlášení nicotnosti
• uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví

III. Exekuce
• Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí
• exekuční správní orgány
• exekuce na peněžitá plnění
• exekuce na nepeněžitá plnění

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit