Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Správní řízení - Postup správních orgánů

Správní právo, Občanské právo, Procesní právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
06.03.2008
9.00 - cca 16.00
    —
8078

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální
05.06.2008
9.00 - cca 16.00
    —
8079

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Myron Zajonc

dlouholetý lektor a zkušební komisař, působí ve státní správě v odboru všeobecné správy, autor mnoha metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.

Odborný program

Seminář provede účastníky po jednotlivých krocích správním řízením podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Výklad bude zaměřen převážně pro praxi úředníků územně samosprávných celků a zaměstnanců správních úřadů.

Obecně:

 • základní formy činnosti správních orgánů
 • definice správních orgánů
 • působnost správního řádu
 • zásady činnosti správních orgánů

Fáze správního řízení:

I. Řízení před orgánem prvního stupně

 • úkony před zahájením řízení
  • příslušnost správních orgánů (změny příslušnosti, spory o příslušnost)
  • podání, vysvětlení, zajištění důkazu, předběžná informace
  • odložení věci
 • průběh řízení
  • zahájení řízení
  • účastníci řízení a jejich zastupování
  • definice oprávněné úřední osoby, podjatost
  • úkony správních orgánů
  • úkony účastníků
  • zvláštní ustanovení, zvláštní typy řízení
 • zjišťování podkladů pro rozhodnutí
  • podklady pro rozhodnutí
  • dokazování
  • zajištění průběhu řízení
 • rozhodnutí
  • lhůty pro vydání rozhodnutí a ochrana proti nečinnosti
  • náležitosti rozhodnutí
  • oznámení rozhodnutí
  • usnesení
  • zvláštní typy rozhodnutí

II. Náprava vadných rozhodnutí

 • přezkoumávání rozhodnutí (odvolací řízení, rozklad, přezkumné řízení, obnova řízení)
 • prohlášení nicotnosti
 • uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví
 • právní moc a vykonatelnost rozhodnutí (předběžná vykonatelnost rozhodnutí)

III. Exekuce

 • exekuční správní orgány
 • příslušnost exekučních správních orgánů
 • podmínky pro provedení exekuce
 • exekuce na peněžitá plnění
 • exekuce na nepeněžitá plnění

Shrnutí

Diskuse, dotazy

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit