Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

DPH ve výstavbě a převodech, nájmu a správě nemovitostí

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.12.2007
9.00 - cca 14.30
    —
7152

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Odborný program

Výklad bude zaměřen na uplatňování DPH ve výstavbě, při převodech, nájmu a správě nemovitostí, a to jak z hlediska poskytovatele, tak i příjemce těchto plnění podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci budou seznámeni i se změnami v této oblasti připravovanými v rámci daňové reformy od 1. 1. 2008 a s dalšími připravovanými změnami. Výklad bude vycházet z aktuální právní úpravy, schválených a připravovaných novel zákona o DPH a metodických pokynů a stanovisek vydaných Ministerstvem financí k této oblasti. Praktické aplikace budou vysvětlovány s použitím příkladů, dostatečný prostor bude vyhrazen na diskusi a dotazy účastníků.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, včetně změn v rámci daňové reformy od 1.1.2008,
 • vymezení základních pojmů klíčových pro uplatnění DPH v oblasti výstavby,
 • základní vymezení předmětu daně a místa plnění při převodu a nájmu nemovitostí a při dodání staveb a stavebních prací souvisejících služeb,
 • stanovení povinnosti přiznat daň a data uskutečnění zdanitelného plnění při převodu nemovitostí a při dodání staveb a stavebních prací a připravované změny,
 • stanovení základu daně, a to jak u převodu nemovitostí, tak i při dodání, opravách, rekonstrukcích a modernizacích staveb,
 • obecná pravidla pro stanovení sazeb daně při převodu nemovitostí, dodání staveb a stavebních a montážních prací, včetně změn od 1. 1. 2008 a zavedení editační povinnosti na sazby DPH,
 • sazby daně u převodu staveb, včetně bytů, bytových domů a rodinných domů, včetně změn od 1. 1. 2008,
 • sazby daně u dodání staveb, opravách, rekonstrukcích a modernizacích, včetně bytů, bytových domů a rodinných domů, včetně změn od 1. 1. 2008,
 • sazby daně u staveb pro sociální bydlení podle platné úpravy, včetně změn od 1. 1. 2008,
 • sazby daně u staveb pro bydlení rozestavěných a nedokončených do 1.1.2008,
 • sazby daně u činností souvisejících s výstavbou (projektové práce, inženýrské činnosti apod.),
 • osvobození od daně podle § 56 u převodu nemovitostí a připravované změny,
 • osvobození od daně podle § 56 u nájmu nemovitostí a připravované změny,
 • odpočet daně, a to jak u převodu staveb, tak i při dodání, opravách, rekonstrukcích a modernizacích staveb a připravované změny,
 • poskytovaní služeb souvisejících s nemovitostmi s místem plnění v tuzemsku osobami registrovanými k dani v jiném členském státu a zahraničními osobami,
 • poskytování služeb souvisejících s nemovitostmi s místem plnění mimo tuzemsko plátci daně,
 • správa nemovitostí, včetně přefakturace energií a souvisejících služeb,
 • opravy a technické zhodnocení najaté nemovitosti a připravované změny. Účastníci semináře obdrží podkladové materiály, včetně prezentace k semináři v tištěné formě, podle které bude prováděn výklad a vysvětlovány praktické aplikace zákona o DPH v uvedené oblasti.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit