Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Veřejná podpora v praxi I.část
POZOR - ZMĚNA TERMÍNU - PŮVODNÍ TERMÍN 31.10.2006!!!

Evropské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.11.2006
9.00 - cca 14.00
    —
6205

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Michael Kincl

Veřejné podpoře se věnuje od roku 2000, kdy začal pracovat jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době působí na Nejvyšším soudu ČR jako poradce pro judikaturu. Autor řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory. Zpracovává odborné expertízy a vykonává metodické poradenství v oblasti veřejné podpory. Působil v České asociace pro soutěžní právo.

Odborný program

Pravidla EU v oblasti veřejné podpory významným způsobem ovlivňují fungování orgánů veřejné správy či jimi kontrolované subjekty (právnické osoby pod kontrolou státu, územních samospráv apod.). Potenciálně se vztahují na široké spektrum právních vztahů, jako například záruky veřejných institucí, dotace z veřejných rozpočtů, daňové úlevy, prodeje majetků veřejnými institucemi za symbolické ceny, zakládání společností veřejnými institucemi atd. Pro tyto instituce je tak znalost pravidel v této oblasti nezbytná. Veřejná podpora ovšem dopadá i na subjekty, které ji přijímají a na jejich konkurenty. Příjemci veřejné podpory tak mají řadu povinností, aby se nedopustili porušení pravidel. Konkurenti a další, kteří se cítí být poskytnutím veřejné podpory poškozeni ovšem také disponují některými nástroji obrany proti veřejné podpoře. Cílem semináře je seznámit účastníky s právy a povinnostmi, které se jednotlivých aktérů v oblasti veřejné podpory týkají. Lektor se v rámci výkladu zaměří na sporné momenty a praktické zkušenosti, které za svého působení v oblasti veřejné podpory získal. Výklad bude prezentován i na konkrétních rozhodnutích Evropské komise, Soudu I. stupně a Evropského soudního dvora.

Obsah semináře:

  • Co je veřejná podpora? Rozbor jednotlivých definičních znaků. Podstata a smysl regulace veřejné podpory.
  • Poskytovatelé a příjemci veřejné podpory. Jednotlivá práva a povinnosti. Pojem „podnik“ a jeho pozice v oblasti veřejné podpory.
  • Jednotlivé formy veřejné podpory. Opatření veřejnou podporu nezakládající. Princip soukromého investora a soukromého věřitele. Pravidlo de minimis včetně návrhu nové právní úpravy. Obecná opatření vs. selektivita.
  • Co znamená neslučitelnost veřejné podpory se společným trhem? Důsledky této skutečnosti.
  • Výjimky z obecné neslučitelnosti veřejné podpory. Příklady. Vztahy mezi pravidly.
  • Evropská komise a její postavení v oblasti veřejné podpory. Nástroje, kterými disponuje. Řízení před Evropskou komisí. Otázky notifikace. Druhy řízení a rozhodnutí, lhůty.
  • Konkurenti příjemců veřejné podpory a další zainteresované subjekty. Možnosti obrany proti veřejné podpoře. Jednotlivé způsoby.
  • Vnitrostátní vztahy v oblasti veřejné podpory. Zákon č. 215/2004 Sb.
  • Odpovědi na dotazy účastníků.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit