Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Daň z příjmů právnických osob - Speciál

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.11.2006
9.00 - cca 16.00
    —
6129

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Helena Kelblová

podílela se na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho dosavadních novel v oblasti daňové uznatelnosti majetku v základu daně z příjmů u obchodních společností a družstev

Odborný program

Nabízíme Vám obsahově speciální seminář, určený pro daňové poradce a pracovníky obchodních společností a družstev, zaměřených na daň z příjmů právnických osob upravenou zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Odborný program semináře: Komentář k aktuálním problémům zdanění příjmů právnických osob - obchodních společností a družstev  Seznámení s novelami schválenými v průběhu roku 2006 s komentářem ke změnám v oblasti zdanění právnických osob  Daňový režim u zaměstnavatele v oblasti práv zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu, pracovní nebo jiné smlouvy schválený v souvislosti s novým zákoníkem práce platným od roku 2007, a to ve vazbě na změny zákonů o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti a pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a srovnání s režimem zdanění obdobných plnění, zejména plnění vedle mzdy (odměny při životních a pracovních výročích) platným v roce 2006  Podmínky pro daňovou uznatelnost nákladů na přechodné ubytování zaměstnanců a dopravu zaměstnanců do práce a zpět  Náklady na vzdělávání a stravování zaměstnanců, zdravotní prohlídky řidičů  Uplatňování osvobození od daně při výplatě dividend a restrikce nákladů souvisejících s držbou majetkové účasti  Daňový režim operací s cennými papíry a deriváty  Pohledávky v základu daně z příjmů - tvorba opravných položek, možnosti jednorázového odpisu  Poznatky z uplatňování režimu investičních pobídek, zejména správné stanovení prvního zdaňovacího období, ve kterém lze slevu uplatnit a postup při nesprávném uplatnění výše slevy na dani  Omezení možnosti uplatnění daňové ztráty (§ 38na)  Odpisování nehmotného majetku včetně technického zhodnocení po novele č. 545/2005 Sb.  Správné uplatňování přechodných ustanovení zákona o daních z příjmů  Stručná informace o novém sankčním systému schváleném zákonem č. 230/2006 Sb. (nová úprava výše penále a úroku z prodlení)  Informace o připravovaných změnách  V odpolední části odpovědi na dotazy posluchačů a diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit