Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Praktické aspekty veřejné podpory I. část

Evropské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.04.2006
9.00 - cca 14.00
    —
6074

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Michael Kincl

Veřejné podpoře se věnuje od roku 2000, kdy začal pracovat jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době působí na Nejvyšším soudu ČR jako poradce pro judikaturu. Autor řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory. Zpracovává odborné expertízy a vykonává metodické poradenství v oblasti veřejné podpory. Působil v České asociace pro soutěžní právo.

Odborný program

Soutěžní pravidla EU brání členským státům a od nich odvozeným či jimi kontrolovaným subjektům (ústřední orgány státní správy, územní samosprávy, státní podniky, podniky se státní účastí, společnosti pod kontrolou samospráv, státní fondy aj.) v narušování soutěže spočívající ve zvýhodňování jednotlivých podniků nebo odvětví výroby. Česká republika jako plnoprávný člen EU musí tato pravidla bez výjimky respektovat. Zákaz poskytování veřejné podpory však není absolutní. Smlouva ES z něj připouští určité výjimky. Ty buď vyplývají přímo z této smlouvy, nebo o nich může rozhodnout Evropská komise. Seminář bude orientován prakticky na problematiku veřejné podpory s rozborem rozhodovací praxe Evropské komise, Soudu I. instance a Evropského soudního dvora. Jeho cílem je seznámit jednotlivé aktéry procesu poskytování veřejné podpory (poskytovatelé, příjemci, konkurenti příjemců veřejné podpory) s aplikační praxí uvedených orgánů a s jejich právy a povinnostmi, které pro ně z příslušných předpisů práva ES vyplývají. Při výkladu se lektor zaměří na sporné a problematické momenty, se kterými se při aplikaci pravidel v oblasti veřejné podpory setkal.

Odborný program semináře:

 • Co je veřejná podpora? Rozbor čl. 87 odst. 1 Smlouvy ES. Jednotlivé definiční znaky veřejné podpory. Demonstrace se některých rozhodnutích Evropské komise, Soudu I. stupně a Evropského soudního dvora. Dopad na obchod mezi členskými státy EU jako znak veřejné podpory v rozhodovací praxi orgánů EU.
 • Příklady forem veřejné podpory. Rozbor podmínek, proč jsou za veřejnou podporu považovány.
 • Opatření veřejnou podporu nezakládající. Princip soukromého investora a soukromého věřitele. Demonstrace na rozhodovací praxi Evropské komise a soudů EU. Jak nakládat s pravidlem de minimis? Jak rozeznat obecná opatření? Jak nahlížet na kritérium selektivity?
 • Co znamená neslučitelnost veřejné podpory se společným trhem? Praktické příklady výjimek, vztahy mezi pravidly v oblasti veřejné podpory.
 • Kdo je poskytovatelem a kdo příjemcem veřejné podpory? Jaké z této skutečnosti vyplývají povinnosti? Na co si dávat při poskytování veřejné podpory pozor?
 • Pravidla pro veřejnou podporu a jejich vliv na fungování územních samospráv. Jak je to s dotacemi poskytovanými těmito subjekty podnikatelům, příspěvkovým organizacím, lokálním muzeím, kinům, sportovním klubům, nemocnicím?
 • Orgány státní správy a veřejná podpora.
 • Společnosti kontrolované orgány veřejné moci z pohledu veřejné podpory. Jak se musejí chovat v obchodních vztazích, aby neporušily pravidla pro veřejnou podporu? Na co si musejí dávat pozor jejich dodavatelé?
 • Jak se musí chovat příjemce veřejné podpory?
 • Musí konkurent příjemce veřejné podpory pouze nečinně přihlížet, jak je veřejná podpora poskytována, nebo se může aktivně bránit? atd.
 • Dotazy, diskuse.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit