Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví v roce 2006

Daně, účetnictví (konzultační seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.02.2006
9.00 - cca 17.00
    —
6006

Kongresové centrum Praha
5. května 65, Praha 4

Doprava na místo
Metrem trasa C: výstupní stanice Vyšehrad, vstup do budovy hlavním vchodem č. 10 z jižní strany budovy (strana budovy situovaná směrem k Praze 4, směr Brno), nebo vchodem č. 5 ze severní strany budovy (strana budovy orientovaná směrem k Praze 1, směr centrum).
GPS: 50°3'41.891"N, 14°25'43.668"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Helena Kelblová

podílela se na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho dosavadních novel v oblasti daňové uznatelnosti majetku v základu daně z příjmů u obchodních společností a družstev

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Odborný program

ZÁKON O DPH - Výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy zákona o DPH v roce 2006 a vysvětleny budou vazby zákona o DPH na zákon o daních z příjmů a účetnictví. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí: - základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, - vymezení předmětu daně ve vazbě na zákon o daních z příjmů, - stanovení povinnosti přiznat daň u tuzemských zdanitelných plnění a vystavování daňových dokladů u plátců, kteří vedou účetnictví a u plátců, kteří vedou daňovou evidenci, - stanovení základu daně a jeho oprava podle aktuální právní úpravy, - sazby daně a změny v roce 2006, - základní podmínky pro osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, včetně změn v roce 2006, - uplatňování a zkracování nároku na odpočet daně ve vazbě na účetnictví a zákon o daních z příjmů. (Účastníci semináře obdrží podkladové materiály včetně prezentace k semináři v tištěné formě, podle které bude prováděn výklad a vysvětlovány praktické aplikace zákona o DPH.) ● ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - výklad zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění platném od roku 2006 - po novelách schválených v roce 2005, a to se zaměřením na zdanění příjmů obchodních společností a družstev.  Stručný přehled novel zákona o daních z příjmů schválených v průběhu roku 2005  Komentář ke změnám zákona o daních z příjmů schváleným „velkou“ novelou v závěru roku 2005, např.: - změna minimálního podílu mateřské společnosti na základním kapitálu dceřiné spol., - změny v uznávání oceňovacích rozdílů, - uznatelnost nákladů u zaměstnavatele na dopravu zaměstnanců do zaměstnání, - podmínky pro uznatelnost nákladů u zaměstnavatele na přechodné ubytování zaměstnanců, - režim povolenek emisí a produkčních kvót, - technické zhodnocení nehmotného majetku, - uznatelnost příspěvků Hospodářské a Agrární komoře, - aplikace ustanovení o nízké kapitalizaci, - slevy za pořízení nebo technické zhodnocení registračních pokladen, - upřesnění odčitatelných položek na výzkum a vývoj. ● PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE - výkladová část se bude věnovat změnám v účetních předpisech pro rok 2006 a vybraným problémům vztahujícím se k účetní závěrce za rok 2005. Výklad bude zaměřen zejména na: - vybraná ustanovení zákona o účetnictví, například povinnost auditu, povinnost účtování u fyzických osob, - vybraná ustanovení novely prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví pro podnikatele, například účtování a oceňování povolenek na emise, trvalé snížení hodnoty realizovatelných cenných papírů, zajišťění „nederiváty“, změny v konsolidacích apod., - výklad k vybraným problémům českých účetních standardů, - informace k vybraným problémům účetní závěrky za rok 2005. - Další účetní aktuality a informace k připravovaným změnám v účetní legislativě.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit