Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Novelizace zákona o DPH v roce 2005

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.09.2005
9.00 - cca 14.30
    —
5234

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Doprava na místo
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Odborný program

Výklad tohoto aktuálně zařazeného semináře bude zaměřen na změny v zákoně o DPH, které byly provedeny jeho novelizacemi v průběhu I. pololetí 2005, a to zákony č. 124/2005 Sb., č. 215/2004/Sb. a č. 217/2005 Sb. a zejména na novelizaci zákona o DPH, která byla schválena 1. 7. 2005 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jako součást zákona o finančních konglomerátech, a která v závislosti na vyhlášení ve Sbírce zákonů nabude účinnosti 1. 9. 2005, případně 1. 10. 2005. Výklad se bude dále týkat problémových oblastí uplatňování DPH, k nimž Ministerstvo financí vydalo v průběhu roku 2005 metodické výklady a informace.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • přehled základních informací o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • změny ve vymezení ekonomické činnosti a osob povinných k dani,
 • praktické aplikace a změny v § 13 a §14 zákona o DPH (použití majetku pro osobní potřebu, přefakturaci energií a služeb),
 • stanovení povinnosti přiznat daň u tuzemských zdanitelných plnění u plátců, kteří vedou účetnictví a u plátců, kteří vedou daňovou evidenci a stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění,
 • změny při vystavování a archivaci daňových dokladů,
 • změny a problémy při uplatňování sazeb daně, zejména u služeb a bytové výstavby,
 • změny při uplatňování osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na: - převod a nájem nemovitostí (§ 56), - výchova a vzdělávání (§ 57), - zdravotnické služby a zboží (§ 58), - ostatní plnění osvobozená od daně (§ 61), - dodání zboží (§ 62),
 • úpravu podmínek pro osvobození od daně při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží,
 • úpravu podmínek pro uplatňování nároku na odpočet daně,
 • základní pravidla a dílčí změny při uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU, včetně základních informací o změně vykazovaní intrakomunitárních dodávek v INTRASTATU,
 • základní pravidla a dílčí změny při uplatňování daně při dovozu a vývozu zboží, včetně změn týkajících se podmínek pro osvobození přepravy zboží,
 • základní pravidla a dílčí změny při uplatňování daně u služeb mezi plátci z různých členských států a ze třetích zemí,
 • dílčí změny při uplatňování daně podle zvláštních režimů (cestovní kanceláře a použité zboží). Účastníci semináře obdrží podkladové materiály včetně prezentace k semináři v tištěné formě, podle které bude prováděn výklad a vysvětlovány praktické aplikace změn v zákoně o DPH

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit