Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

INTRASTAT a kombinovaná nomenklatura - SEMINÁŘ JE ZRUŠEN

Finanční právo (třídenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
04.11.2005, 5.11.2005, 6.11.2005
podle rozpisu mimopražských seminářů
    —
5211

HOTEL BEZDĚZ
Staré Splavy

Detaily/doprava

GPS: 50°35'8.877"N, 14°38'14.523"E

Mapa

Termín není aktuální

Lektor/lektoři

JUDr. Otakar Krátký

spoluautor vyhlášek a příruček pro provádění Intrastatu

JUDr. Pavel Polák

pracovník Celní správy - Generálního ředitelství cel, specialista na zbožovou nomenklaturu

PhDr. Adolf Šalek

pracovník Celní správy - Generálního ředitelství cel, specialista na zbožovou nomenklaturu

Odborný program

Seminář je určen zejména pro ty, kteří chtějí vykonávat nebo již vykonávají činnost profesionálních přímých i nepřímých zástupců pro celní řízení a tzv. třetích stran pro Intrastat (zástupců - často nazývaných celními deklaranty) nebo jsou pracovníky jednotlivých exportních a importních firem, za které mají připravovat pro celní orgány Jednotné správní doklady a výkazy pro Intrastat nebo již takovou činnost provádějí. Cílem semináře je seznámit jeho účastníky v maximálně krátké době se všemi nezbytnými a aktuálními ustanoveními základních právních předpisů řešících provádění Intrastatu a současně získat potřebné informace o správném používání kombinované nomenklatury zboží, v níž se poskytují základní informace do systému Intrastat a která je potřebná pro vyhotovení celního prohlášení na propuštění zboží celními orgány při jeho dovozu nebo vývozu ve vztahu k tzv. třetím zemím, které nejsou členy Evropské unie. Informace, které je možné získat na kurzu budou výhodné nejen pro začátečníky ve znalostech provádění Intrastatu a používání kombinované nomenklatury zboží, ale i pro ty, kteří již činnost profesionálních zástupců pro celní řízení a Intrastat vykonávají, nebo jsou pracovníky jednotlivých exportních a importních firem, za něž připravují pro celní orgány Jednotné správní doklady a výkazy pro Intrastat. Velký prostor bude totiž v kurzu věnován diskusi, při níž budou moci účastníci s lektory konzultovat i své konkrétní dotazy (s možností využít i večerní hodiny). Lektoři kurzu, kteří jsou špičkoví odborníci Generálního ředitelství cel a Českého statistického úřadu, současně při svých přednáškách značně využívají své poznatky z praktického provádění dané problematiky, častých otázek k ní i z poskytování závazných informací o sazebním zařazení zboží.

Seminář bude zaměřen zejména na: INTRASTAT - přehled právních předpisů řešících provádění Intrastatu - význam a využití systému Intrastat a kompatibilita jeho výsledků s informacemi z jiných zdrojů a z ostatních členských států EU - vznik a zánik povinnosti k vykazování údajů do Intrastatu - formy výkazu pro Intrastat, způsoby a termíny jeho předávání celním orgánům - obsah a rozsah údajů vykazovaných do Intrastatu - výjimky a zvláštní postupy při vykazování údajů pro určité obchodní transakce nebo druhy zboží - opravy a upřesňování údajů ve výkazech pro Intrastat - provádění kontrol správného provádění Intrastatu - sankce za chybné provádění Intrastatu KOMBINOVANÁ NOMENKLATURA

  • Právní aspekty klasifikace zboží pro výkazy intrakomunitárního obchodu INTRASTAT - Nařízení rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře
  • Kombinovaná nomenklatura EU - vývoj nomenklatury - skladba číselného kódu zboží - význam a struktura poznámek ke třídám a kapitolám (poznámky k HS, doplňkové poznámky ke KN, vysvětlivky, individuální rozhodnutí příslušných orgánů) - principy třídění zboží podle jednotlivých komodit (zemědělské produkty, průmyslové výrobky a použitá třídící kritéria) - zvláštnosti klasifikace zemědělských a potravinářských výrobků - správce nomenklatury a rozhodování o zařazení zboží ve sporných případech
  • Všeobecná pravidla pro interpretaci KN - výklad jednotlivých pravidel a příklady jejich aplikace - klasifikace zboží ve zvláštních případech zejména souborů a sestav výrobků, výrobků v rozloženém stavu, nedokončených a nekompletních výrobků, klasifikace náhradních dílů, postupných nebo dílčích dodávek, investičních celků, obalů, schránek a pouzder na zboží).
  • Základní zásady posuzování a popisu zboží - praktický postup při zařazování zboží - případy řešené Nařízením komise (EU) týkající se zařazení zboží do Kombinované nomenklatury - řešení praktických případů podle námětů účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit