Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Povolování, užívání a odstraňování záměrů podle nového stavebního zákona - stavební řád nově

Správní a trestní právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
05.09.2024
9.00 - cca 14.30
    —
24319

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

03.10.2024
9.00 - cca 14.30
    —
24320

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

07.11.2024
9.00 - cca 14.30
    —
24321

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Marcela Pavlová

do října 2021 náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílela se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu a na novém stavebním zákonu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-311/2008 - Stavební řád

Cena

Vložné: 3090 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář je určen pracovníkům stavebních úřadů, dotčeným orgánům, investorům, projektantům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se povolování, užívání a odstraňování staveb nějakým způsobem dotýká.

1. července 2024 nabyde plné účinnosti nový stavební zákon – zákon č. 283/2021 Sb., který byl již čtyřikrát novelizován. Podle nového stavebního zákona se již stavby nebudou samostatně umisťovat a rovněž nebude možné využít zjednodušující povolovací postupy, které umožňoval zákon č. 183/2006 Sb. O jednotlivých stavebních i nestavebních záměrech bude vždy rozhodováno formou jednoho správního rozhodnutí. Nový stavební zákon přinesl rovněž změny při kolaudování a odstraňování staveb.

Obsahem semináře bude podrobný výklad jednotlivých ustanovení nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména na úseku stavebního řádu, tj. kdo a jakou formou bude rozhodovat o jednotlivých stavebních i nestavebních záměrech, jak se budou stavby nově kolaudovat a odstraňovat. Nedílnou součástí bude i blok dotazů na odpovědi účastníků.

Odborný program semináře:

 • Výběr aktuálních legislativních novinek
 • Problematika nového stavebního zákona na úseku stavebního řádu v rozsahu:
  • přechodná ustanovení – výběr
  • základní pojmy – výběr
  • kategorizace staveb – drobné, jednoduché, vyhrazené, ostatní
  • součinnost orgánů veřejné správy, ochrana veřejných zájmů
  • působnost ve věcech stavebního řádu (struktura stavební správy – Dopravní a energetický stavební úřad, krajské stavební úřady, obecní úřady, kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu)
  • požadavky na výstavbu
  • vybrané činnosti ve výstavbě
  • obsah dokumentace
  • způsob a forma podání žádosti, evidence doručování
  • úkony před zahájením řízení stavební řád – předběžná informace, závazné stanovisko dotčeného orgánu, vyjádření vlastníka technické infrastruktury  řízení o povolení záměru – žádost, účastníci řízení, souhlas vlastníka vyrozumění o zahájení řízení, námitky účastníků řízení, posuzování záměru, lhůta pro vydání rozhodnutí, povolení, platnost povolení, jeho změna a zrušení, zrychlené řízení
  • nestavební záměry – změna využití území, dělení nebo scelování pozemků, stanovení ochranného pásma
  • rámcové povolení
  • změna záměru před dokončením
  • řízení o odvolání
  • kolaudační řízení
  • předčasné užívání, zkušební provoz
  • rekolaudace
  • pasport stavby
  • odstraňování staveb – povolení odstranění stavby, řízení o nařízení odstranění stavby
  • informační systémy veřejné správy
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit