Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Daň z příjmů právnických osob ve znění zákona účinného pro rok 2024 s důrazem na změny plynoucí z novely zákona o daních z příjmů - konsolidačního balíčku

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
29.01.2024
9.00 - cca 16.00
    —
24096

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Ilona Součková

působí v oddělení daně z příjmů právnických osob Generálního finančního ředitelství, podílí se na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti daně z příjmů právnických osob ve spolupráci s příslušným legislativním odborem, metodicky řídí a koordinuje výměnu informací mezi daňovou správou a dalšími orgány státní správy

Cena

Vložné: 3090 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Náplní semináře je ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a výpočet daňové povinnosti zejména s přihlédnutím k poslední přijaté novele zákona o daních z příjmů s účinností od roku 2024 – konsolidačnímu balíčku.

Program semináře:

 • PŘIPOMENUTÍ ZMĚN PLYNOUCÍCH Z POSLEDNÍCH NOVEL ZDP
 • STANOVENÍ ZÁKLADU DANĚ – výsledek hospodaření před zdaněním
 • POLOŽKY ZVYŠUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – dodanění závazků, pohledávky ze smluvních sankcí, daňové dopady změny účetní metody, daňové dopady oprav účtování v předchozích letech, daňové důsledky dohody o narovnání
 • POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ – uhrazené náklady, jejichž daňová uznatelnost je podmíněna zaplacením, zúčtování nedaňových rezerv a opravných položek, položky, které se nezahrnují do základu daně, částky již jednou zdaněné, příjmy podléhající srážkové dani
 • DEFINICE OSOB SPOJENÝCH, CENY OBVYKLÉ, daňové dopady převodních cen,
 • ZDANĚNÍ BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ – příjmy z dědění a darování, příjmy získané převodem podle zvláštního předpisu, majetkový prospěch, příjmy získané směnou, účelově poskytnuté peněžité dary na pořízení majetku
 • DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY
 • DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY
 • PŘÍJMY OD DANĚ OSVOBOZENÉ
 • NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘÍJMY OSVOBOZENÝMI OD DANĚ
 • NEZISKOVÝ SEKTOR: veřejně prospěšný poplatník, svěřenský fond, fundace, daňové benefity, zdanění úrokových příjmů, osvobození bezúplatných příjmů, možnost uplatňování daňových odpisů ze svěřeného majetku příspěvkovými organizacemi a  dobrovolnými svazky obcí (stanovení vstupní ceny, způsob odpisování). Možnost tvorby daňové rezervy na opravu svěřeného majetku u příspěvkových organizací a  dobrovolných svazků obcí
 • HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK
 • POLOŽKY ODČITATELNÉ OD ZÁKLADU DANĚ, SLEVY NA DANI
 • POLOŽKY SNIŽUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ
 • ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ Z NOVELY ZDP ÚČINNÉ OD 1. 1. 2024 – KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK:
  • Vylučování kurzových rozdílů – nerealizované kurzové rozdíly, okamžik zahrnutí kurzových rozdílů do základu daně
  • Náklady vynaložené zaměstnavatelem na zaměstnance:
   – příspěvek na stravování zaměstnanců
   – zaměstnanecké benefity, rozšíření zaměstnaneckých benefitů na rodinné příslušníky
   – použití zdravotnických zařízení, nepeněžité dary od zaměstnavatele, sportovní a kulturní akce
   – limity pro osvobození u zaměstnance, důsledek překročení limitů pro zaměstnavatele
  • Rozšíření daňové uznatelnosti nákladů na provoz předškolních zařízení
  • Omezení daňové uznatelnosti některých propagačních předmětů
  • Daňový odpis pohledávky v rámci preventivní restrukturalizace
  • Uplatňování poměrné části daňových odpisů z majetku veřejně prospěšného poplatníka
  • Daňová problematika elektromobilů:
   – Definice nízkoemisních motorových vozidel a bezemisních motorových vozidel, odpisování bezemisních vozidel – problematika mimořádných daňových odpisů
  • Daňová problematika motorových vozidel kategorie M1:
   – Definice vozidla kategorie M1 pro účely uplatňování daňových odpisů
   – Omezení výdajů – daňových odpisů vozidel kategorie M1
   – Technické zhodnocení a jeho odpisování vozidel kategorie M1
   – Omezení výdajů u vozidel kategorie M1 pořízených na finanční leasing
  • Přepočet měny pro výpočet daní z příjmů – položky evidované v měně účetnictví, přepočet kritérií v cizí měně, měna přenositelných daňových položek

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit