Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Komentář k zákonu o zadávávání veřejných zakázek - 1. část - Druhy zadavatelů a odlišnosti jejich postupů, stát jako speciální zadavatel, dopady na in-house postupy, opravy, doplňování a odstraňování nejasností v nabídkách,
alternativy kroků zadavatele a dodavatelů, netradiční a kombinovaná kritéria hodnocení a proces hodnocení nabídek, písemná, elektronická a ústní komunikace při zadávání veřejných zakázek + Diskuse (volná témata)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
23.01.2024
9.00 - cca 16.00
    —
24083

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Cena

Vložné: 3190 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

cyklus volně na sebe navazujících seminářů kombinuje tradiční formu seminářů („prezentací“), v jejichž průběhu ne vždy bývá prostor k vyčerpání všech dílčích témat a dotazů v dostatečné míře podrobnosti, a interaktivnější diskusní formu seminářů k dílčím otázkám, která sice umožňuje věnovat se vybraným problémům podrobněji, ale nemusí poskytovat prostor pro řešení otázek obecnějších či souvisejících. Tento seminář by měl být kombinací obojího.

Cílem tohoto semináře (a dvou dalších seminářů v rámci třídílného cyklu) je věnovat se podrobně zákonu o zadávání veřejných zakázek po jeho poslední novelizaci, zaměřit se hlouběji na většinu podstatných problematických témat z oblasti zadávání veřejných zakázek a poskytnout účastníkům z řad začátečníků v oboru i z řad „ostřílených zakázkářů“ návod k jejich postupům a dostatečný prostor k diskusi s přednášejícím i mezi sebou navzájem. Tento seminář bude rozdělen na dvě části. První část se bude věnovat předem vybraným tématům, z nichž každé bude otevřeno úvodní prezentací zaměřenou na výklad vybraných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, na identifikaci sporných otázek, na rozbor použitelné rozhodovací praxe k jejich možnému řešení a na shrnutí praktických doporučení. Každé z témat pak bude pokračovat tematickou diskusí, k níž bude vytvořen dostatečný časový prostor.

Druhá část semináře je koncipována jako otevřená diskuse k jakémukoli tématu z oblasti zadávání veřejných zakázek; účastníci mohou své podněty k diskusi zasílat na adresu info@bovapolygon.cz do 13. 1. 2024.

Z plánovaných témat tohoto semináře:

  • Jednotliví zadavatelé a odlišnosti jejich postupů, pravidla postupu státu coby speciálního zadavatele po poslední novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek, nová pravidla in-house postupů mimo zadávání veřejných zakázek
  • Nejasnosti v nabídkách, chyby a věcné či obsahové nedostatky v nabídkách, překlepy a špatné součty, opravy nabídek, vysvětlování a doplňování; postupy v režimu § 46 odst. 1 a § 39 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek, možnosti volby, limity a pravidla jednotlivých postupů
  • Kritéria hodnocení v nadlimitním a podlimitním režimu, hodnocení nabídek v případě veřejných zakázek malého rozsahu, kritéria obvyklá a netradiční, pravidla hodnocení stanovená zadavatelem, možnosti jejich zpochybnění ze strany dodavatele, možnosti a limity jejich stanovení v jednotlivých zadávacích režimech, kombinace pravidel pro hodnocení a požadavků na splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
  • Písemná listinná, písemná elektronická a ústní komunikace při zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení i mimo zadávací řízení, komunikace mimo zadávání a po zadání veřejné zakázky

Další semináře téhož třídílného cyklu zaměřené na další témata z oblasti zadávání veřejných zakázek proběhnou 20. 2. 2024 a 19. 3. 2024. Jde o cyklus seminářů navazujících volně, posluchači se mohou zúčastnit všech seminářů nebo kteréhokoli z nich.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit