Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2023 a novinky od roku 2024 a změny vyplývající z konsolidačního balíčku účinné od 1.1.2024

Daně, účetnictví (třídenní seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Odborný program

Odborný program semináře:

Účastníci semináře budou v rámci všech tří bloků informování také o rozsáhlých změnách vyplývajících z konsolidačního balíčku s účinností od 1. 1. 2024.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Výklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2023 a změny v uplatňování DPH od roku 2024 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • vymezení obratu a registraci plátců v roce 2023 a 2024,
 • praktické problémy uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku,
 • sazby daně v roce 2023 a změny od 1. 1. 2024,
 • navazující dopady změn sazeb daně na vyúčtování záloh, opravu základu daně a opravu výše daně,
 • osvobození od daně s nárokem na odpočet daně u knih a obdobných služeb,
 • aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně bez nároku na odpočet daně se zaměřením na dodání a nájem nemovitých věcí, včetně změn od 1. 1. 2024 ve vazbě na nový stavební zákon,
 • odpočet daně v roce 2023 a 2024,
 • omezení odpočtu u vybraných osobních automobilů od 1. 1. 2024,
 • správa daně v tuzemsku,
 • podmínky pro zrušení registrace plátce v roce 2023 a 2024,
 • podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení, včetně změn provedených v roce 2023,
 • vykazování přeshraničních plnění, včetně nových povinností poskytovatelů přeshraničních platebních služeb od 1. 1. 2024.
 • Další aktuální problémy při aplikaci zákona o DPH.

DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2023 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2024, a to zejména:

 • Informace k vývoji legislativy, zejména ke změnám v oblasti zdanění příjmů v rámci konsolidačního balíčku veřejných financí,
 • nový Pokyn D-59 pro správné stanovení základu daně od roku 2023,
 • v detailu a příkladech k úpravám výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů,
 • komplexní inventura vztahu pronajímatele a nájemce, kdy nájemce provedl technické zhodnocení,
 • vybrané Interpretace NUR také optikou judikatury,
 • nezapomeneme ani na zajímavé judikáty a příspěvky na KV KDP.

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

Výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2023, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů, nový zákon o účetnictví) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2023 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:

 • Informace k vývoji legislativy, zejména ke změnám v oblasti účetnictví a případné vazby na daň z příjmů v rámci konsolidačního balíčku veřejných financí, zejména
  • vedení účetnictví v cizí měně
  • odložená daň
  • vymezení ukazatele čistého obratu
  • zprávy o udržitelnosti a zpráva o daních z příjmů a jejich audit
 • vybraná ustanovení zákona o účetnictví platného pro rok 2023 (například kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, účetní výkazy a změny v účetní závěrce, oceňování a vykazování vybraných aktiv, rezervy a další odhady v účetnictví, apod.),
 • změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech platné od roku 2024,
 • vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
 • další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě (nový zákon o účetnictví).

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit