Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

DPH v oboru vodovodů a kanalizací

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
07.12.2023
9.00 - cca 14.30
    —
23463

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Pavel Peroutka

nezávislý konzultant pro obor VaK, vykonává funkci technického auditora při Mze ČR, působí rovněž jako soudní znalec pro ekonomiku se specializací na cenotvorbu v oboru VaK

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-392/2023 - DPH v oboru vodovodů a kanalizací

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Výklad bude zaměřen na aplikaci zákona o DPH v roce 2023 a změny pro rok 2024 v oboru vodovodů a kanalizací v návaznosti na aktuální právní úpravu v oboru vodovodů a kanalizací. Seminář bude zaměřen na aplikační problémy, včetně praktických příkladů a dostatečný časový prostor bude věnován diskusi a dotazům posluchačů.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu legislativy v oblasti DPH a oboru vodovodů a kanalizací,
 • registraci osob povinných k dani jako plátců daně při překročení limitu obratu po jeho zvýšení od 1. 1. 2023 (mj. poznámka k informaci zástupců MF - odboru cenové politiky – povinnost obcí stát se plátci DPH – vysvětlení této dezinformace),
 • možnost dobrovolné registrace a praktické situace, kdy může být registrace zejména pro obce výhodná,
 • základní pravidla při přiznání daně na výstupu v oboru vodovodů a kanalizací (předmět daně, vznik povinnosti přiznat daň, základ daně při poskytnutí dotace k ceně či dotace pro obce na pořízení vodovodní a kanalizační sítě),
 • sazby daně a změny připravované od 1. 1. 2024,
 • vyhodnocení postupu při změně sazeb DPH k 1. 5. 2020 resp. postup při navýšení sazeb od 1. 1. 2024,
 • přehledy sazeb uplatňovaných v oboru Vak u hlavních regulovaných činností vč. rozlišení sazeb podle účelu dodávek pitné vody,
 • DPH u dešťových kanalizací,
 • DPH u stavebních činností souvisících s realizací přípojek (stavby pro sociální bydlení, zvláštní režim u nových přípojek – navrtávací pasy a tzv. zákopová souprava, instalace vodoměru),
 • opravy základu daně v oboru vodovodů a kanalizací, včetně poskytnutí slevy či bonusu (dotace k ceně) a finančním vyrovnání,
 • osvobození od daně u dodání a nájmu nemovité věci se zaměřením na vodovodní a kanalizační síť,
 • uplatňování nároku na odpočet daně v oboru vodovodů a kanalizací, a to jak na straně vodárenských společností, tak i obcí (kdy se uplatňuje tzv. koeficient krácení),
 • režim přenesení daňové povinnosti v oboru vodovodů a kanalizací (přehledy činností dle kódů CZ – CPA, problematika zatřiďování – ČSÚ a specializované společnosti),
 • správa daně v tuzemsku, včetně podávání kontrolních hlášení a možnosti zrušení registrace plátce po zvýšení limitu obratu od 1. 1. 2023,
 • problematika DPH u manažerských aut (rozdíly ve vazbě na zákon o dani z příjmu, provázanost na cenové předpisy),
 • vysvětlení pojmů hlavní a vedlejší činnost,
 • problematika vyrovnávací položky ve vazbě na předpisy DPH,
 • fakturace srážkových vod (problémové oblasti – neplatící producenti).

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit