Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Personální a mzdově-právní agenda po novele zákoníku práce

Pracovní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Odborný program

Ekonomická situace a potřeby praxe patří mezi hlavní podněty k novele zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Novela zákoníku práce vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2023 Sb. a je účinná od 1. října 2023. Neméně významnou skutečností je požadavek Evropské unie na transpozici dvou směrnic EU. Jedná se o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o směrnici 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU. V těchto směrnicích jsou závěry adresované členským státům EU k zapracování některých práv zaměstnanců do vnitrostátních předpisů.

Novela zákoníku práce přináší řadu nových povinností v oblasti personální a mzdově-právní agendy. V semináři se budeme zabývat nejdůležitějšími změnami na tomto úseku, včetně zásadních úprav v zákoně o zaměstnanosti od 1. ledna 2024.

Odborný program:

 • Legislativní aktuality v době konání semináře:
  • Úsporný balíček vlády
  • Nové nařízení vlády k bezpečnostním přestávkám v práci
  • Obsah a rozsah benefitů
  • Odvody pojistného v dohodách
 • Povinnosti zaměstnavatele v personální oblasti:
  • Přijímání zaměstnanců (informační povinnost zaměstnavatele, výběrové řízení, příslib zaměstnání)
  • Sjednání pracovního poměru (adhezní pracovní smlouva, obsah pracovní smlouvy, zkušební doba, faktický pracovní poměr, ústní smlouva, pracovní poměr na dobu určitou, konkludentní pracovní smlouva)
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (srovnání s pracovním poměrem, rozvrh pracovní doby, nárok na dovolenou, odměňování, vzory dohod)
  • Nová pravidla práce na dálku (vzor dohody, povinnost zaměstnavatele ke sjednání, úhrada nákladů zaměstnance, bezpečnost práce a pracovní úrazy, kontakt zaměstnance s pracovištěm, kdy ji lze nařídit)
  • Elektronické doručování písemností, odmítnutí zásilky, datové schránky
  • Náhrada mzdy (platu) zaměstnance při nedostatku práce (nový kurzarbeit, překážky v práci na straně zaměstnavatele)
 • Desetiletá účinnost občanského zákoníku v personální agendě (co je právní jednání, počítání času, promlčení, zánik práva atd.)
 • Zvláštní pracovní podmínky pro ženy a matky v souladu se směrnicí EU o sladění rodinného a pracovního života – odraz v novele zákoníku práce (pečovatelská a otcovská dovolená, rodičovský příspěvek, návrat do zaměstnání po dovolené)
 • Vnitřní předpis (vzor), nástroj ke zvyšování práv a benefitů (delší dovolená, vyšší odstupné)
 • Personální agenda po vzniku pracovního poměru: pracovní doba (evidence, rozvržení, přesčasy, nařizování, pružná pracovní doba), dovolená (výpočet poměrné části, dovolená a mateřství), změna pracovní smlouvy, překážky v práci (částečná nezaměstnanost a ekonomické problémy, příspěvky od úřadu práce apod.)
 • Mzdově-právní agenda po novele zákoníku práce: zvyšování mezd, rovnost ve mzdách, příplatky ke mzdě, navyšování náhrady mzdy
 • Skončení pracovního poměru a personální agenda: způsoby skončení pracovního poměru včetně judikatury, právní jednání, k němuž se nepřihlíží, organizační změny, odstupné, uzavření osobního spisu zaměstnance, zápočtový list, posudek o pracovní činnosti
 • Náhrada mzdy (platu) zaměstnance při nedostatku práce (nový kurzarbeit, překážky v práci na straně zaměstnavatele)
 • Změny v zákoně o zaměstnanosti od 1. ledna 2024 (nová pravidla pro agenturní práci, zaměstnávání cizinců)
 • Změny v dalších pracovněprávních předpisech (zákon o inspekci práce, zákon o státní službě, zákon o dani z příjmu)
 • Dotazy, včetně předložených před konáním semináře
 • Řešení konkrétních pracovněprávních problémů účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit