Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Svět exekucí se zaměřením na nemovitosti - NOVINKA - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Vojtěch Jaroš

soudní exekutor, člen Právní a legislativní komise Exekutorské komory ČR, člen kárné komise Exekutorské komory ČR, jedno funkční období byl členem Kárného senátu NSS ČR, je členem autorského kolektivu Syruček, Sabotinov a kol. Realitní právo. Nemovitosti v realitní praxi. Praha : C. H. Beck,2. vydání, 2020

Mgr. Vladimír Syruček

Odborník na nemovitosti a vše co s nimi souvisí, tj. po obchodní, právní, ale i daňové stránce. Nemovitostní problematice se v rámci své odborné praxe aktivně věnuje od roku 1993. Věnuje se též lektorské činnosti, je členem Hospodářské komory ČR, Jednoty českých právníků a Vzdělávacího centra Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR. Přednáší také na vysokých školách. Lektor je zároveň hlavním autorem odborné publikace Realitní právo, Nemovitosti v realitní praxi, C.H. Beck (již II. vydání), což je praktický průvodce (každodenní bible) profesionálů v nemovitostech a dále i autorem 16 interaktivní vzorů smluv z oblasti realitního práva (C.H.Beck), na kterých se též podíleli JUDr. Eva Barešová a Mgr. Michal Králík, Ph.D.

Odborný program

Komu je určen:

všem, kdo to s nemovitostmi myslí opravdu vážně, tj. od vlastníků, přes správce cizího: „soukromého či veřejného“ (státního, krajský, obecní) majetku, developery, notáře, advokáty, realitní makléře, bankovní poradce, pojišťovací agenty apod.

Můžete být realitní profesionál, ale s nemovitostní exekucí jste dosud nepřišel do styku … umíte nemovitosti výhodně kupovat a prodávat či pronajímat, ale co nemovitost, na níž vázne exekuce, cena je sice dobrá, ale já o tom nic nevím ...

 • jak se to kupuje a kdy?
 • dá se to financovat?
 • jak se to pojišťuje a v čí prospěch?
 • a co když je to státní, krajský nebo obecní majetek a/nebo jsou to věřitelé

Hlavní výhoda (odlišnost) tohoto semináře:

Jsou dva přednášející: profesionál z nemovitostí a profesionál ze světa exekucí, což pro Vás zaručí:

 • jasné, srozumitelné vysvětlení z pohledu praktika
 • odborné vysvětlení z pohledu exekutora

Velký prostor pro Vaše dotazy a případy:

 • jeden přednášející se věnuje vlastnímu chodu semináře
 • druhý mezitím bude zpracovávat Váš dotaz pro odpověď, která bude zajímavá a přínosná i pro ostatní posluchače

Obsah semináře:

 • Proč
  • proč se tím vůbec zabývat – protože jde o Vaše peníze, aneb exekuce může být velká příležitost, ale také možná prohra, je to jako u losu, ale jak známo štěstí přeje připraveným Příklad: mám možnost „výhodně“ koupit nemovitost, o kterou se však také zajímá exekutor, jak to mám dále postupovat
 • Úvod
  • exekuce, k čemu slouží a jaké používá prostředky
 • Právní úprava
  • zákony
  • vyhlášky, ale také důvodové zprávy, literatura a judikatura
  • Exekutorská komora ČR a k čemu ji lze využít
 • Subjekty exekuce
  • Věřitel/věřitelé
  • Dlužník/dlužníci
  • Exekutor/exekutoři
 • Postupy v exekuci
  • Obecný postup a možnosti či varianty
  • Oblíbené omyly – hození vidlí do nařízené dražby/prodeje
 • Nemovitost v exekuci
  • exekuce „jen“ hrozí (je za dveřmi, ale ještě ne na LV)
  • zcizování
  • zatěžování
  • nájmy/pachty
  • a vše co s tím souvisí (snížení hodnoty, pojištění …)
  • moje nemovitost je postižena exekucí, co mohu či měl bych dělat
  • mám zájem o takto postiženou nemovitost
   – ale potřebuji co nejdříve začít užívat
   – potřebuji být co nejrychleji zapsán jako vlastník
   – potřebuji financovat koupi z cizích zdrojů
  • příklady zápisů na LV
 • Dražba
  • podmínky, možnosti, postup
  • elektronická dražba (specifika)
  • předražek
 • Nepřímé vlastnictví nemovitosti
  • družstevní vlastnictví
  • přes právnickou osobu
 • Věcné břemeno a Výměnek
  • lze je postihnout (a jak) v exekuci?
 • Právo stavby
  • co pozemek
  • co samotné právo stavby
  • co stavba
 • Vyvlastnění
  • a kolize s exekucí či více exekucemi
 • Zajímavosti
  • příklady z podnikatelské praxe

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit