Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákon o odpadech, prováděcí předpisy a jejich aplikace v praxi

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Vrchní ministerský rada odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, podílí se na přípravě nových právních předpisů

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-98/2021 - Zákon o odpadech a prováděcí předpisy

Odborný program

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. je účinný od 1. ledna 2021. K zákonu byly vydány dva základní prováděcí předpisy, vyhláška o katalogu odpadu a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, postupně MŽP pracuje na prováděcích předpisech upravujících kritéria pro přechod odpadu neodpad pro jednotlivé materiály. Na semináři se bude spoluautor těchto právních předpisů věnovat této nové právní úpravě v odpadovém hospodářství. Ve výkladu budou zohledněny první zkušenosti z aplikace této nové normy v praxi.

Seminář je určen pracovníkům, kteří pracují s odpady, ekologům a odpadovým hospodářům i pracovníkům orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, dále poradcům v oblasti ochrany životního prostředí a dalším zájemcům o tuto problematiku, k jejichž pracovním povinnostech patří dobrá orientace v předpisech odpadového hospodářství.

Program semináře:

 • ZÁKON O ODPADECH
  • Působnost zákona
  • Definice odpadu, vedlejší produkt, přechod odpad neodpad
  • Povinnosti původce odpadu
  • Zařízení určená pro nakládání s komunálními odpady
  • Soustřeďování, shromažďování, skladování odpadu
  • Úprava, využívání a odstraňování odpadu
  • Obchodník s odpady, zprostředkovatel nakládání s odpady
  • Komunální odpady, obecní systém, povinnosti původců při zajištění míst pro oddělené soustřeďování komunálních odpadů
  • Biologicky rozložitelné odpady, kaly z ČOV
  • Sedimenty
  • Nápravná opatření a sankce
 • PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
  • Vyhláška o  Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů)
   – zařazování odpadu
   – nebezpečné vlastnosti
   – podrobnosti provádění vzorkování a zkoušení odpadů
  • Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
   – informace o odpadu, základní popis odpadu
   – vedení průběžné evidence a ohlašování
   – technické podrobnosti nakládání odpady
   – podmínky využívání odpadů na povrchu terénu (zasypávání)
   – podmínky nakládání s některými odpady (stavební a demoliční odpady, biologicky rozložitelné odpady, kaly z ČOV, odpady ze zdravotní a veterinární péče)
  • Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestává být odpadem
  • Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit