Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákon o majetku státu - ON-LINE

Obchodní a občanské právo, Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
05.12.2023
9.00 - cca 14.00
    —
209303

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Michal Štancl, Ph.D.

zástupce ředitele odboru a vedoucí odd. Právní podpora a majetkové v odboru Státní majetek Ministerstva financí

Cena

Vložné: 2690 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář se zaměří na problematiku zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k dosavadním zkušenostem s jeho aplikací včetně stavu plánovaných novelizací. Výklad bude doplněn o  informace k vybraným ustanovením prováděcí vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů a o dílčí exkursy do vybraných souvisejících předpisů.

Seminář je určen zejména pracovníkům státních orgánů a organizací a dalším subjektům, kteří se zajímají o právní úpravu hospodaření s majetkem státu.

Odborný program semináře:

 • Charakteristika hospodaření s majetkem státu
  • vztah právní úpravy hospodaření s majetkem státu ke zbytku právního řádu
  • struktura právní úpravy
  • organizační složky státu a dělená subjektivita státu
  • státní organizace
  • základní povinnosti při hospodaření s majetkem státu
 • Nakládání s majetkem státu mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi
  • centrální registr administrativních budov
  • nakládání s  majetkem v rámci státu
 • Majetkoprávní dispozice uskutečňované s nestátními subjekty
  • schválení, výjimky a předchozí souhlasy při nakládání s majetkem státu
  • nabývání majetku pro stát a užívání cizího majetku státem
  • převody vlastnictví, zatěžování majetku státu věcnými právy, užívání státního majetku nestátními subjekty
  • nakládání s nehmotným majetkem státu
  • režim pohledávek a závazků
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit