Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Důchodové a nemocenské pojištění v roce 2023 a 2024 - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
21.11.2023
9.00 - cca 14.00
    —
209291

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Roman Lang,Ph.D.

právník oddělení důchodového pojištění Ministerstva práce a sociálních věcí

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

Ing. Marta Ženíšková

odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Nabízíme Vám seminář pro mzdové účetní zaměřený na aktuální praktické otázky týkající se pojistného na sociální zabezpečení, dávek nemocenského pojištění a důchodového pojištění podle právního stavu platného v roce 2023 a 2024. Výklad bude směřovat k prohloubení znalostí o povinnostech zaměstnavatelů na tomto úseku jejich činnosti a o základních podmínkách nároku na výši dávek.

Odborný program semináře:

 • Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění v roce 2023 a 2024
  • Změny od 1. 1. 2024 v návaznosti na výši průměrné mzdy – redukční hranice, maximální vyměřovací základ, rozhodný příjem
  • Očekávané změny od 1. 1. 2024
   – v podmínkách účasti na nemocenském pojištění v zaměstnání vykonávaném na základě dohody o provedení práce,
   – změny v pojistném na sociální pojištění,
   – v návaznosti na změny v zákoně o daních z příjmů, které se týkají příjmů ze závislé činnosti,
   – změny v nemocenském pojištění.
  • Stručná informace k „Milostivému létu“
  • Výklady některých ustanovení, k nimž je nejvíce dotazů (slevy na pojistném)
  • Zaměstnání malého rozsahu
  • Odpovědi na dotazy
 • Důchodové pojištění v roce 2023 a 2024
  • Přehled posledních změn v důchodovém pojištění
  • Doby pojištění, náhradní doby pojištění
  • Stručně o důchodových dávkách a jejich výši – vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2023 (včetně mimořádné valorizace) a od 1. 1. 2024
  • Změny v podmínkách nároku na tzv. předčasný starobní důchod a důsledky z toho plynoucí
  • Tzv. technická novela předpisů v oblasti důchodového pojištění
  • Tzv. „předdůchod“ poskytovaný z doplňkového penzijního spoření a jeho vliv na budoucí výši přiznávaného důchodu
  • Zvýšení starobního důchodu za výchovu dítěte/dětí (tzv. výchovné)
  • Evidenční listy důchodového pojištění v roce 2023 a další povinnosti zaměstnavatelů – vzorové příklady, nejčastěji zjišťovaná pochybení
  • Využívané tiskopisy
  • Postihy za přestupky zaměstnavatelů v souvislosti s plněním povinností na úseku důchodového pojištění
  • Připravovaná reformní opatření ve smyslu Programového prohlášení vlády
  • Diskuze, závěr

Obsah semináře bude vždy plně aktuální, upraven podle nejnovějšího vývoje právní úpravy. Účastníci semináře obdrží podkladové materiály k přednášené problematice.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit