Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Hodnocení rizik podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a dalších norem - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.11.2023
9.30 - cca 15.00
    —
209285

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Bc. Adam Kučínský

ředitel odboru regulace Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zabývá se zejména řízením bezpečností informací, krizovým řízením a problematikou ochrany klíčových informačních a komunikačních systémů státu.

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

O semináři: Mnoho firem v současné době, ať již z vlastního rozhodnutí, z důvodů regulatorních požadavků, či požadavků zákazníků řeší kybernetickou a informační bezpečnost. Nutnou prekvizitou pro správné zajišťování jakékoli bezpečnosti je dostatek informací o rizicích a hrozbách. Pro získání takového přehledu slouží analýza a hodnocení rizik. Provedení hodnocení rizik poskytuje také nezbytné výchozí informace nutné pro správnou implementaci zákona o kybernetické bezpečnosti a je jedním z požadavků nové evropské směrnice NIS2, která bude v dohledné době implementována do českého právního řádu.

Seminář je zaměřen na aplikaci analýzy rizik v rámci systému řízení bezpečnosti informací (ISMS – information security management system) podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti a mezinárodní normy ČSN ISO/IEC 27005. Teoretický základ je doplněn praktickými příklady.

Cíl semináře: Cílem semináře je seznámit účastníky s postupy, procesy a praktickým prováděním hodnocení rizik v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti. Seminář poskytuje ucelené informace o provádění hodnocení a analýzy rizik v rámci procesu řízení bezpečnosti informací a řízení kybernetické bezpečnosti vč. praktických příkladů a návodů.

Cílová skupina: Soukromý i státní sektor; specialisté řízení rizik, právníci, compliance management, interní i externí auditoři, bezpečnostní management, IT management, pracovníci risk oddělení, ISMS specialisté, bezpečnostní konzultanti apod.

Poznámka: Konkrétní obsah a zaměření semináře může být upraven podle potřeb a požadavků účastníků.

Osnova semináře:

 • Úvod do problematiky hodnocení a řízení rizik
  • Základní pojmy a využití hodnocení a řízení rizik
  • Zasazení do kontextu systému řízení bezpečnosti informací
  • Normativní a regulatorní požadavky na řízení rizik
 • Hodnocení rizik
  • Řízení a hodnocení aktiv a rizik
  • Jak provádět hodnocení rizik
  • Podle čeho provádět hodnocení rizik
  • Kdy provádět hodnocení rizik
 • Analýza rizik prakticky
  • Analýza a hodnocení aktiv
  • Analýza a hodnocení rizik
  • Dokumentace
  • Použití výstupů hodnocení rizik v rámci zákona o veřejných zakázkách
 • Hodnocení dopadu narušení bezpečnosti informací v informačních a komunikačních systémech
  • Dopad narušení bezpečnosti informací na organizaci
  • Určení kritických služeb a činností
  • Stanovení rozsahu systému řízení bezpečnosti informací v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti a vyhláškou o kybernetické bezpečnosti
 • Diskuze a dotazy

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit