Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smlouva o dílo - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
19.10.2023
9.00 - cca 16.00
    —
209201

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář).

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář se věnuje kompletnímu rozboru jednoho z nejfrekventovanějších smluvních typů v České republice, a to smlouvě o dílo. Výklad bude uskutečněn skrze účinnou právní úpravu i aktuální judikaturu soudů. Seminář je vysoce prakticky zaměřen - součástí semináře jsou praktické rady pro uzavírání smlouvy o dílo z pohledu objednatele i zhotovitele, návody na formulaci různých doložek ve smlouvě a doporučení na modifikaci zákonných ustanovení ve smlouvě. Zohledněna bude také drobná novela z roku 2023.

Z odborného programu semináře:

 • odlišení smlouvy o dílo od smlouvy kupní a jiných obdobných smluvních typů
 • plná dispozitivita právní úpravy?
 • podstata smlouvy o dílo – je provedení díla na vlastní nebezpečí zhotovitele a úplatnost (výše ceny) podstatnou náležitostí?
 • příklady (ne)určitého předmětu smlouvy o dílo
 • provádění díla – jak, kým, kdy?
 • jaká je role objednatele při provádění díla?
 • důsledky nevhodných pokynů a věcí předaných objednatelem na provedení díla
 • vlastnické právo ke zhotovované věci
 • předání a převzetí díla (význam předávacího protokolu a důsledky nepřevzetí díla)
 • jak správně určit cenu díla, aby došlo k eliminaci rizik pro obě strany a současně nebyla smlouva neplatná?
 • způsoby placení ceny
 • vícepráce a jejich problémové otázky
 • odpovědnost za vady díla – kompletní rozbor
 • nároky z vad vs. náhrada škody
 • odpovědnost subdodavatelů
 • vypořádání po odstoupení od smlouvy o dílo
 • určení rozsahu bezdůvodného obohacení v důsledku neplatné smlouvy o dílo
 • využití tzv. FIDIC u smlouvy o dílo
 • vybrané smluvní možnosti pro objednatele/zhotovitele
 • další otázky
 • diskuze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit