Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Přelomová novela informačních zákonů zákonem č. 214/2022 Sb. - co přinese pro právní praxi povinných subjektů? - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Miloš Tuháček

advokát specializovaný na právo na informace a právo životního prostředí, spoluautor komentářů k zákonu o svobodném přístupu k informacím a k zákonu o právu na informace o životním prostředí a praktických průvodců právem životního prostředí a ochranou dřevin.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-229/2023 - Informační zákony - webinář

Odborný program

Seminář bude zaměřen na výklad práva na informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s důrazem na dopady jeho zcela zásadní novely zákonem č. 241/2022 Sb. Budou prodiskutovány příklady z praxe, judikatura a aktuální výklady ministerstva vnitra a dalších relevantních institucí. Speciální pozornost bude věnována otázce ochrany osobních údajů, a to především v kontextu nejnovější judikatury, a také nové právní úpravě upřesňující okruh dotčených osob. V souvislosti s novelou č. 241/2022 Sb. budou popsány i v ní obsažené četné změny zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Novela informačních zákonů zákonem č. 241/2022 Sb. byla přijata v srpnu 2022 a nabyla z větší části působnosti 1. ledna 2023. Jejím hlavním obsahem je rozšíření okruhu povinných subjektů o tzv. veřejný podnik, omezení poskytování informací v oblasti hospodářské soutěže, určení okruhu osob, o jejichž příjmech je možné veřejnosti poskytovat informace, nové důvody neposkytnutí informací, možnost odmítnutí informací z důvodu zneužití práva ad.

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen pracovníkům všech orgánů veřejné správy, ale i dalších veřejných institucí (školy, Policie ČR, inspekční orgány, obchodní společnosti zřízené státem, kraji, městy a obcemi) a také veřejných podniků (tedy nového okruhu povinných subjektů).

OSNOVA:

 • 1) Právo na informace a jeho ústavní základy.Povinné subjekty
  • Ústavněprávní základ práva na informace
  • Základní principy práva na informace
  • Povinné subjekty (nová právní úprava u veřejných podniků)
 • 2) Postup při zveřejňování a poskytování informací. Důvody neposkytnutí informací.
  • Zveřejňování informací
  • Postupy při poskytování informací a jejich právní režim
  • Důvody neposkytnutí informací – zejm. ochrana obchodního tajemství, ochrana podniků v hospodářské soutěži
  • Privilegovaný přístup některých žadatelů (občané obce, zastupitelé)
 • 3) Ochrana osobnosti a osobních údajů, vs. právo na informace. Poskytování informací o platech.
  • Ochrana osobnosti, projevů osobní povahy a soukromí vs. právo na informace
  • Poskytování informací coby způsob zpracování osobních údajů
  • Poskytování informací o platech a odměnách podle nejnovější judikatury, práva dotčených subjektů
 • 4) Obrana proti šikanózním žádostem
  • Zpoplatňování žádostí o informace
  • Obrana proti šikanózním žádostem a proti zneužívání práva na informace
 • 5) Změny v zákoně č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit