Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový stavební zákon a jeho velká věcná novela k 1. 7. 2023 - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
06.06.2023
9.00 - cca 15.00
    —
209163

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku u několika ministrů spravedlnosti, pod nimiž řídil mimo jiné práce na přijímání nového občanského zákoníku, datových schránek, reformě doručování či elektronizaci agend v resortu justice. Podílí se na tvorbě a prosazování českého e-Governmentu, je spoluautorem zákona o právu na digitální služby a zákona o bankovní identitě. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády, řady redakčních rad a rozkladových komisí. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Ve své advokátní praxi se věnuje stavebnímu právu a byl vedoucím autorského kolektivu expertů, kteří připravili původní návrh nového stavebního zákona.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: Seminář byl předložen k akreditačnímu řízení.

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Základní edukační seminář pro úředníky, projektanty, advokáty a všechny, kteří přichází do styku se stavebním právem, k představení obsahu, důvodů a cílů nového stavebního zákona a jeho velké věcné novely. Srozumitelné představení všech hlavních změn, které pocítí účastníci řízení, ale i stavební úřady, dotčené orgány, územní samosprávné celky a soudy. Seminář je vhodný jako základní průřezové seznámení se s novým stavebním zákonem pro všechny uživatele stavebního práva a složkových zákonů používaných ve stavebnictví.

Lektor nejen popíše obsah hlavních norem nového stavebního zákona a jeho novel, ale vysvětlí i pozadí, důvody a příčiny jednotlivých ustanovení a jejich změny v průběhu legislativního procesu, na kterém se aktivně podílel jako vedoucí autorského kolektivu expertů, kteří připravili věcný záměr nového stavebního zákona i původní návrh jeho paragrafového znění.

Program semináře:

 • Důvody a cíle rekodifikace stavebního práva
 • Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko
 • Institucionální reforma (včetně sporů o ní a jejích změn)
  • původní návrh organizace státní stavební správy
  • schválená reforma státní stavební správy
  • výsledné uspořádání stavebních úřadů
  • princip integrace a řešení dotčených orgánů
 • Územní plánování
  • hierarchie a vztahy územně plánovacích dokumentací
  • pořizování ÚPD
  • plánovací smlouvy
  • další požadavky obcí
  • soudní přezkum
 • Stavební hmotné právo
  • filozofie novinek a změn
  • územní požadavky na výstavbu
  • technické požadavky na výstavbu
  • prováděcí předpisy a normy
  • kategorizace staveb
  • provádění staveb
  • dokumentace staveb
  • výjimky
 • Stavební procesní právo
  • filozofie novinek a změn
  • jednotné a jediné řízení o povolení stavby
  • výsledné řešení po velké věcné novele
  • součinnost stavebníka a úřadu
  • věcná a časová koncentrace námitek
  • opravné prostředky, zákaz instančního ping-pongu
  • kolaudace
  • změny a odstraňování staveb
  • nové řešení tzv. černých staveb
 • Digitalizace
 • Změny v soudním přezkumu
 • Dotazy a diskuse

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit