Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Žaloby a řízení ve správním soudnictví - I. Žaloba proti rozhodnutí, nečinnostní žaloba, II. Přezkum opatření obecné povahy, zásahová žaloba - dvoudenní seminář

Správní a trestní právo (dvoudenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
13.04.2023, 27. 4. 2023
9.00 - cca 16.00 po oba dny
    —
23202

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího správního soudu, vysokoškolský pedagog

Cena

Vložné: 6280 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 360 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Úlohou správních soudů je poskytovat ochranu veřejným subjektivním právům osob dotčených činností nebo nečinností veřejné správy. Mohou tak ale činit pouze k žalobám osob, které takové dotčení tvrdí. Soudní řád správní rozlišuje čtyři základní žalobní typy ve správním soudnictví a upravuje řízení o nich. Úspěšnost žalobce, stejně jako žalovaného správního orgánu je do značné míry závislá na jejich procesní aktivitě, počínaje volbou správného typu žaloby až po důsledné a včasné uplatňování procesních práv účastníků.

Seminář je v zájmu dosažení potřebné míry podrobnosti koncipován jako dvoudenní, v jeho dvou částech jsou komplementárně probrány základní žalobní typy a řízení o nich, včetně řízení o kasační stížnosti jako opravném prostředku ve správním soudnictví.

Základní východisko tématu představují principy právní úpravy správního soudnictví – ty jsou nejen vyloženy, ale i demonstrovány na konkrétních příkladech zákonné úpravy a aplikační praxe. Seminář přirozeně vychází ze systematiky žalobních typů podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Ta byla vyložena, včetně otázky „prostupnosti“ žalobních typů v bohaté rozhodovací praxi zejména Nejvyššího správního soudu.

Hlavním tématem první části semináře je žaloba proti rozhodnutí správního orgánu, představující základní a nejčastější žalobní typ, a s ní úzce související žaloba proti nečinnosti správního orgánu.

V druhé části semináře jsou rovnocenným předmětem pozornosti návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části a na významu stále nabývající žaloba zásahová.

Ve vztahu ke každému z žalobních typů je pozornost věnována zejména těmto otázkám:

 • volba žalobního typu v závislosti na předmětu přezkumu
 • aktivně a pasivně legitimované osoby - účastníci řízení, osoby zúčastněné na řízení
 • náležitosti žaloby, lhůty pro její uplatnění
 • postup správních soudů v řízení, specifika žalobních typů s důrazem na práva účastníků řízení
 • pravomoc správních soudů u jednotlivých žalobních typů.

Problematika žalobních typů a řízení o nich je univerzálním tématem správního soudnictví, neboť se vztahuje na všechny agendy v působnosti správních soudů.

Hlavní témata semináře:

 • Výchozí principy právní úpravy správního soudnictví a jejich projevy
 • Působnost a pravomoc soudů ve správním soudnictví
 • Žalobní typy ve správním soudnictví a řízení o nich
  • základní přehled, vztahy mezi žalobami, prostupnost žalobních typů
  • žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
  • žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu
  • návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části (včetně tzv. incidenčních návrhů)
  • žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu
 • Kasační stížnost a řízení o ní

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit