Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Žaloby a řízení ve správním soudnictví - I. Žaloba proti rozhodnutí, nečinnostní žaloba, II. Přezkum opatření obecné povahy, zásahová žaloba - NOVINKA - dvoudenní seminář

Správní a trestní právo (dvoudenní seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího správního soudu, vysokoškolský pedagog

Odborný program

Úlohou správních soudů je poskytovat ochranu veřejným subjektivním právům osob dotčených činností nebo nečinností veřejné správy. Mohou tak ale činit pouze k žalobám osob, které takové dotčení tvrdí. Soudní řád správní rozlišuje čtyři základní žalobní typy ve správním soudnictví a upravuje řízení o nich. Úspěšnost žalobce, stejně jako žalovaného správního orgánu je do značné míry závislá na jejich procesní aktivitě, počínaje volbou správného typu žaloby až po důsledné a včasné uplatňování procesních práv účastníků.

Seminář je v zájmu dosažení potřebné míry podrobnosti koncipován jako dvoudenní, v jeho dvou částech jsou komplementárně probrány základní žalobní typy a řízení o nich, včetně řízení o kasační stížnosti jako opravném prostředku ve správním soudnictví.

Základní východisko tématu představují principy právní úpravy správního soudnictví – ty jsou nejen vyloženy, ale i demonstrovány na konkrétních příkladech zákonné úpravy a aplikační praxe. Seminář přirozeně vychází ze systematiky žalobních typů podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Ta byla vyložena, včetně otázky „prostupnosti“ žalobních typů v bohaté rozhodovací praxi zejména Nejvyššího správního soudu.

Hlavním tématem první části semináře je žaloba proti rozhodnutí správního orgánu, představující základní a nejčastější žalobní typ, a s ní úzce související žaloba proti nečinnosti správního orgánu.

V druhé části semináře jsou rovnocenným předmětem pozornosti návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části a na významu stále nabývající žaloba zásahová.

Ve vztahu ke každému z žalobních typů je pozornost věnována zejména těmto otázkám:

 • volba žalobního typu v závislosti na předmětu přezkumu
 • aktivně a pasivně legitimované osoby - účastníci řízení, osoby zúčastněné na řízení
 • náležitosti žaloby, lhůty pro její uplatnění
 • postup správních soudů v řízení, specifika žalobních typů s důrazem na práva účastníků řízení
 • pravomoc správních soudů u jednotlivých žalobních typů.

Problematika žalobních typů a řízení o nich je univerzálním tématem správního soudnictví, neboť se vztahuje na všechny agendy v působnosti správních soudů.

Hlavní témata semináře:

 • Výchozí principy právní úpravy správního soudnictví a jejich projevy
 • Působnost a pravomoc soudů ve správním soudnictví
 • Žalobní typy ve správním soudnictví a řízení o nich
  • základní přehled, vztahy mezi žalobami, prostupnost žalobních typů
  • žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
  • žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu
  • návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části (včetně tzv. incidenčních návrhů)
  • žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu
 • Kasační stížnost a řízení o ní

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit