Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
27.06.2023
9.00 - cca 13.30
    —
209118

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Jiří Moskala, MPA

vedoucí úřadu, odborník pro management obcí a měst a řízení lidských zdrojů

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-573/2022 - Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi - webinář

Cena

Vložné: 2490 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Působení úředníků v jejich pozici poměrně podrobně upravuje zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. V rámci tohoto kurzu bude účastníkům přiblížena právní úprava v této oblasti, a to zejména s ohledem na problematické oblasti, a to i v souvislosti s některými ustanoveními zákona o obcích, jakož i ustanoveními souvisejících právních předpisů.

Účastníci tohoto kurzu zjistí, kterých zaměstnanců obce či kraje se zákon o úřednících dotýká a jaké jsou výkladové problémy s pojmem úředník. Důraz bude dále kladen na vznik pracovního poměru úředníků, jmenování a odvolávání vedoucích úředníků, povinnosti úředníka, skončení pracovního poměru a vzdělávání úředníků. V rámci kurzu budou řešeny také vybrané otázky související s výběrovým řízením, určování potřeb ÚSC na personální kapacity (systemizací) a veřejnou výzvou. Nelze opomenout ani vztah zákona o úřednících s jinými zákony, např. zákonem o obcích, zákoníkem práce apod.

Pozornost bude věnována rovněž kompetencím orgánů obce a kraje v personální a organizační činnosti a také související problematice zákoníku práce a dalších právních předpisů. Obsah právních předpisů pak bude v průběhu semináře spojován i s personální praxí, to je s jednotlivými personálními činnostmi.

Závěr bude věnován konzultaci problematických situací účastníků a debatě s účastníky, jakož i dotazům a podnětům z oblasti, na něž by měl být kurz především zaměřen, přičemž tyto lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) na kontaktní e-mail: info@bovapolygon.cz

Program:

 • Vymezení pojmů OBEC, ÚSC, VEŘEJNÁ SPRÁVA
 • Rozbor hlavních ustanovení právních předpisů souvisejících
  • Zákon o obcích a krajích
  • Zákon o úřednících
  • Vztah zákona o úřednících k jiným právním předpisům (zákoník práce ad.)
 • Vymezení pojmů ŘLZ, manažer a personalista
 • Vymezení základních personálních činností a jejich vazba na právní předpisy
 • Rozbor jednotlivých oblastí souvisejících s personální praxí zákona o úřednících
  • Vznik pracovního poměru úředníků
  • Jmenování a odvolání vedoucích úředníků
  • Povinnosti úředníků
  • Hodnocení úředníků
  • Péče o zaměstnance
  • Motivace a odměňování zaměstnanců dle zákoníku práce a příslušného nařízení vlády
  • Skončení pracovního poměru úředníka
  • Vzdělávání úředníků
  • Veřejná výzva
  • Výběrové řízení
  • Zvláštní odborná způsobilost

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit