Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nájem bytu - aktuální judikatura k nájmu bytu, novela zákona o službách poskytovaných s bydlením

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.12.2023
9.00 - cca 15.00
    —
23140

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Pavla Schödelbauerová

vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy nájmu bytu a bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Podílela a podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví a rozboru právní úpravy nájmu bytů jako podkladu pro příští legislativní úpravy.

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář je zaměřen na podrobný výklad zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v části upravující nájem bytu. Jeho cílem je zprostředkovat poznatky v této oblasti nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy a také upozornit na výkladové nejasnosti, které praxe přináší a na které reaguje judikatura i odborná veřejnost. Účastníci budou také informováni o připravovaných úpravách nájemních vztahů a novele zákona o službách poskytovaných s bydlením v souvislostí s transpozicí evropské směrnice o energetické účinnosti.

Odborný program semináře:

 • Poskytování služeb spojených s bydlením, projednávané změny (přijaté změny)
 • Nájem bytu a domu, ochrana nájemce, ochrana pronajímatele
 • Předmět a účel nájmu
 • Vznik nájmu, nájemní smlouva a její náležitosti, doba nájmu, úplata nájemného a záloh na služby, práva a povinnosti stran v nájemní smlouvě, exekuční doložka, atd.
 • Společný nájem, společný nájem manželů
 • Nájemné, druhy nájemného, možnosti jeho zvyšování, rozhodování soudu o nájemném
 • Přechod nájmu na spolubydlící a na dědice
 • Způsoby skončení nájmu
 • Výpověď (náležitosti, výpovědní doba, důvody)
 • Přezkum oprávněnosti výpovědi z nájmu
 • Odevzdání a vyklizení bytu
 • Judikatura

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit