Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků, transpozice směrnice EU o energetické účinnosti, novela zákona o službách - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
27.04.2023
9.00 - cca 15.00
    —
209100

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Pavla Schödelbauerová

vedoucí oddělení bytových agend v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy nájmu bytu a bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Podílela a podílí se na přípravě novely ObčZ v oblasti bytového spoluvlastnictví a rozboru právní úpravy nájmu bytů jako podkladu pro příští legislativní úpravy.

Cena

Vložné: 2690 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cílem semináře je seznámit účastníky s úpravou bytového spoluvlastnictví a nejčastějšími problémy spojenými se správou domů rozdělených na jednotky, s dalšími aktualitami a změnami v této oblasti.

Program semináře:

 • Bytové spoluvlastnictví po novele 163/2021 Sb., praktické zkušenosti
  • změna obsahu prohlášení vlastníka
  • nový režim změn prohlášení vlastníka
  • změny v evidenčních a informačních povinnostech vlastníků
  • změny v příspěvcích a "převzetí" části stanov do obsahu prohlášení podle přechodných ustanovení
  • nová úprava prodeje jednotky
  • změny v přechodu dluhů
  • změny v režimu při neexistenci SVJ
  • změny v úpravě stanov SVJ
  • změny ve svolávání a působnosti shromáždění
  • zavedení náhradního shromáždění
  • změny v rozhodování per rollam
  • změny služeb (zálohy, počet osob, vady vyúčtování), novela zákona o službách, transpozice směrnice EED
 • a judikatura

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit