Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smlouvy a smluvní vztahy ve veřejných zakázkách pohledem zakázkového i závazkového práva

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
16.05.2023
9.00 - cca 16.00
    —
23117

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Cena

Vložné: 3090 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Seminář se zaměří na vybraná specifika obchodních smluv, jejichž jednou stranou je zadavatel a jež vznikly coby výsledek procesu zadávání veřejných zakázek ať už v zadávacím řízení či mimo zadávací řízení. Diskuse bude též zaměřena na smlouvy na plnění, která jsou veřejnými zakázkami, uzavírané jinak než zadáváním. Jednotlivé tematické okruhy se budou věnovat problémům samotné kontraktace těchto smluv, předem vyhrazeným změnám závazků, změnám závazků v důsledku okolností, které nastanou po uzavření smlouvy, a důvodům pro skončení účinnosti smluv. Samostatná část semináře bude věnována problematice nepřiměřených a jednostranné výhodných smluvních podmínek především z pohledu zakázkového práva. Cílem semináře je zaměřit se hlouběji na vybraná témata z pohledu práva zakázkového i závazkového, shrnout k nim judikaturu správních i civilních soudů a poskytnout účastníkům z řad začátečníků v oboru i z řad „ostřílených zakázkářů“ dostatečný prostor k výměně zkušeností i názorů s přednášejícím i mezi sebou navzájem.

Z programu:

 • Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v zadávacích řízeních
 • Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané v rámci zadávání mimo zadávací řízení
 • Smlouvy na veřejné zakázky uzavírané jinak než zadáváním veřejné zakázky
 • Změny závazků ze smluv na veřejné zakázky
 • Limity změn závazků vyhrazených předem
 • Limity změn závazků po dobu účinnosti smlouvy
 • Nutné a vhodné změny smluv po dobu jejich účinnosti
 • Prodloužení a zkrácení účinnosti smluv na veřejné zakázky
 • Podstatné a nepodstatné změny smluv na veřejné zakázky
 • Vícepráce, méněpráce a „mimopráce“
 • Interní obchodování mezi zadavateli a osobami s nimi spojenými
 • Kombinace a limity interního obchodování mimo režim zadávání
 • Nevymáhání sankcí podle uzavřených smluv a problémy narovnání
 • Nepřiměřené a jednostranně výhodné (zpravidla zadavatelem „nadiktované“) smluvní podmínky
 • Možnosti obrany v období kontraktace smlouvy
 • Spory ze smluv na veřejné zakázky

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit