Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Novela zákoníku práce 2023 z pohledu zaměstnavatele - praktické problémy, srovnání - ON-LINE

Pracovní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
24.04.2023
9.00 - cca 14.30
    —
209064

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Cena

Vložné: 2390 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Ekonomická situace a potřeby praxe patří mezi hlavní podněty k novele zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Neméně významnou skutečností je požadavek Evropské unie na transpozici dvou směrnic EU. Jedná se o směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o směrnici 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v EU. V těchto směrnicích jsou závěry adresované členským státům EU k zapracování některých práv zaměstnanců do vnitrostátních předpisů.

V semináři se budeme zabývat nejdůležitějšími změnami v zákoníku práce. V semináři se budeme zabývat nejdůležitějšími změnami v zákoníku práce.

Odborný program:

 • Legislativní aktuality v personální oblasti
 • Směrnice EU o sladění rodinného života a pracovních podmínek – obsah a transpozice do zákoníku práce
 • Novela zákoníku práce (charakteristika, zásady)
 • Změny v zákoníku práce po novele a srovnání se zákonem o úřednících územních samosprávných celků v oblastech:
  • přijímání zaměstnanců (informační povinnost zaměstnavatele, výběrové řízení, příslib zaměstnání)
  • sjednání pracovního poměru (adhezní pracovní smlouva, obsah pracovní smlouvy, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou)
  • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (srovnání s pracovním poměrem, rozvrh pracovní doby, nárok na dovolenou, odměňování)
  • nová pravidla práce na dálku – home office (povinnost zaměstnavatele ke sjednání, úhrada nákladů zaměstnance, bezpečnost práce a pracovní úrazy, kontakt zaměstnance s pracovištěm)
  • doručování pracovněprávních písemností
 • Zvláštní pracovní podmínky pro ženy a matky v souladu se směrnicí EU o sladění rodinného a pracovního života
 • Náhrada mzdy (platu) zaměstnance při nedostatku práce (nový kurzarbeit, překážky v práci na straně zaměstnavatele)
 • Skončení pracovního poměru (organizační změny, odstupné)
 • Změny v dalších pracovněprávních předpisech – zákon o inspekci práce
 • Dotazy, řešení konkrétních pracovněprávních problémů účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit