Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Prováděcí a související předpisy k novelizovanému zákoníku práce

Pracovní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
19.06.2023
9.00 - cca 14.30
    —
23097

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Cena

Vložné: 2690 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Zákoník práce nemůže s ohledem na rozsáhlost své působnosti komplexně a detailně upravovat práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů v pracovněprávních vztazích. Proto v řadě ustanovení ponechává podrobnosti prováděcím předpisům, které byly v současném období aktualizovány a navazují na novelu ZP. Příslušná ustanovení ZP jsou tak konkretizována v jiné právní normě a to v nařízení vlády nebo ve vyhlášce (např. v oblasti cestovních náhrad) nebo odkazem na jiný zákon nebo předpis (např. zákon o zákazu diskriminace, o pracovnělékařské péči apod.) V semináři vysvětlíme nejdůležitější úpravy a problémy s tím spojené, k nimž došlo v tomto období. Součástí semináře je výklad souvisejících právních předpisů, které ZP neprovádějí, ale patří spolu se ZP do pracovněprávních předpisů.

Odborný program:

 • Legislativní aktuality v pracovněprávní oblasti
 • Ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnance v průběhu pracovního poměru, lékařské posudky
 • Nařízení vlády k pracovním podmínkám a pracovnímu prostředí – změny od 1. 2. 2023 (teplota a větrání na pracovišti, zápočet bezpečnostních přestávek do pracovní doby, ochranné nápoje, přestávky při práci s počítačem, rizikové faktory na pracovišti apod.)
 • Nový občanský zákoník – podpůrné použití v pracovněprávních vztazích – problémy a jejich řešení
 • Zákon o zaměstnanosti – Kurzarbeit, rekvalifikace a zaškolení u zaměstnavatele
 • Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon o kolektivním vyjednávání – kolektivní smlouvy, vyšší práva a nároky nad ZP
 • Zákon o inspekci práce
 • Zákon o úřednících ÚSC
 • Zákon o nemocenském pojištění – režim dočasně neschopného, pracovní náplň, otcovská dovolená
 • Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
 • Prováděcí předpisy k zákoníku práce:
  • Povinnosti zaměstnavatelů v dodržování rovnosti na pracovišti (antidiskriminační zákon, rovnost ve mzdách, důkazní břemeno apod.)
  • Srážky ze mzdy podle nových nařízení vlády
  • Minimální a zaručená mzda, příplatky v obtížném pracovním prostředí – nařízení vlády
  • Prováděcí nařízení vlády k ochranným pracovním prostředkům a záznamům o úrazech
  • Vyhlášky MPSV a Ministerstva financí ke stravnému a použití osobních vozidel na pracovních cestách
  • Zákaz kouření a požívání alkoholu na pracovištích podle zvláštního zákona
  • Pracovní doba v dopravě podle nařízení vlády
  • Zákazy prací podle nařízení vlády a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví
  • Nařízení vlády k důležitým osobním překážkám v práci
  • Nařízení vlády k platovým otázkám v rozpočtové sféře (smluvní platy, osobní příplatky, pásmové odměňování apod.)
 • Dotazy, diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit