Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smlouvy a dohody podle novely zákoníku práce v roce 2023, tvorba firemních předpisů

Pracovní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
22.05.2023
9.00 - cca 14.30
    —
23096

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Cena

Vložné: 2690 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář bude vycházet z poslední významné novely zákoníku práce v roce 2023 a dalších pracovněprávních předpisů. Je zaměřen na metodickou pomoc zaměstnavatelům v oblasti nejčastějších písemností a předpisů podle aktuálních pracovněprávních předpisů. Ke každému vzoru bude proveden názorný výklad. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel rovněž vydávat vlastní předpisy. Jejich význam je zdůrazněn zásadou „co není zakázáno, je dovoleno“, podle níž může ve vlastních předpisech zvyšovat práva zaměstnanců nad nároky uvedené v zákoníku práce. Seminář bude zaměřen i na používání smluv a dohod v personální práci podle občanského zákoníku.

Odborný program:

 • Legislativní aktuality ke dni konání semináře
 • Zaměření jednotlivých oblastí po novelách zákoníku práce 2020 a 2023 a dalších pracovněprávních předpisů
 • Vznik pracovněprávního vztahu:
  • Vzory pracovní smlouvy v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
  • Dohoda o příslibu zaměstnání
  • Dohoda mezi zaměstnavatelem a zdravotnickým zařízením (lékařem) o poskytování preventivní péče
  • Smlouva home – office (práce z domova a práce na dálku)
  • Adhezní pracovní smlouva
 • Změna a skončení pracovního poměru:
  • Oznámení o změně druhu práce, místa výkonu práce (přeložení)
  • Dohoda o skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru
 • Pronajímání a zapůjčování zaměstnanců:
  • Pracovní smlouva mezi agenturou a zaměstnancem
  • Dohoda mezi agenturou a uživatelem
  • Pokyn k práci pro zaměstnance
 • Pracovní doba a dovolená:
  • Stanovení nerovnoměrného rozvrhu pracovní doby
  • Konto pracovní doby, úprava pracovní doby
  • Určení nástupu dovolené, písemnosti ke krácení dovolené po novele ZP 2020
  • Vzor ke sdílenému pracovnímu místu
 • Písemnosti v oblasti mezd a platů – mzdový výměr, osobní příplatky, určení platu, předpis pro odměny
 • Smlouvy a dohody podle občanského zákoníku – započtení nároků, dohoda o srážkách ze mzdy podle občanského zákoníku, smluvní pokuta, promlčení nároků a jejich zánik, zastupování zaměstnavatele, překročení plné moci, bezdůvodné obohacení
 • Úprava zaměstnaneckých výhod (benefitů) – sick days, bridge days
 • Ostatní:
  • Dohoda o zvýšení kvalifikace
  • Dohoda o (hmotné) odpovědnosti
  • Dohoda o svěřených předmětech
  • Vzory dalších písemností k jednotlivým oblastem nového zákoníku práce
 • Vzory předpisů:
  • Vnitřní předpis (je vydáván jediný a zahrnuje i oblast mzdovou a platovou)
  • Kolektivní smlouva
  • Pracovní řád
  • Organizační řád
  • Předpisy k nerovnoměrnému rozvrhu pracovní doby, k používání vlastních vozidel k pracovním cestám, k vymezení důvodů pro sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, k zařazení do platových tříd, ke zjišťování pravděpodobného výdělku, k hromadnému čerpání dovolené, k určování výše škody, k úpravě práce z domova, k poskytování odstupného, odchodného, zaměstnavatele k poskytování ochranných pracovních pomůcek
  • Příklady vzorových smluv, dohod a písemností
  • Písemnosti ze zákona o zaměstnanosti, vzory podání k úřadům práce
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit