Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Pravidla pro personální agendu zaměstnavatele v roce 2023 (po novele ZP) včetně mezd a platů - ON-LINE

Pracovní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Odborný program

Personální agenda zaměstnavatele se orientuje na dvě oblasti: k zaměstnancům příslušného zaměstnavatele a k vnějším orgánům. V roce 2023 musí vedení personální a mzdově – právní agendy reagovat na nové předpisy z oblasti pracovněprávních (včetně mzdových) vztahů. Jedná se nejen o novelu zákoníku práce 2023, ale i o změny v zákoně o zaměstnanosti a ve mzdových a platových předpisech Účelem semináře je seznámit zaměstnance zabývající se touto agendou s právy a povinnostmi, které mají na tomto úseku své činnosti a současně napomoci k řešení problémů, které se v této oblasti vyskytují. Program semináře není vyčerpávající, jeho obsah mohou ovlivnit a rozšířit dotazy a pracovněprávní problémy účastníků.

Odborný program:

 • Uplatňování nového občanského zákoníku v personální činnosti
 • Zákoník práce po novele:
  • Činnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru – sjednání příslibu zaměstnání, výběrové řízení, důležité osobní údaje, seznámení budoucího zaměstnance s bezpečnostmi a dalšími předpisy
  • Vznik pracovního poměru – jaký druh pracovního vztahu zvolit, založení osobního spisu (jeho obsah a náležitosti), pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jmenování, sjednání odvolatelnosti, sjednání dohody o zákazu konkurence, další dohody (např. o odpovědnosti, o prohloubení kvalifikace apod.)
  • Pracovní poměr na dobu určitou – využití dohod pro časově neomezený termínovaný pracovní poměr
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr po novele ZP – dovolená, změny po novele, odvody pojištění, evidence odpracované doby, cestovní náhrady
 • Personální agenda po vzniku pracovního poměru – pracovní doba (evidence, rozvržení, přesčasy, nařizování, pružná pracovní doba), dovolená (výpočet poměrné části, dovolená a mateřství), změna pracovní smlouvy, překážky v práci (částečná nezaměstnanost a ekonomická krize, příspěvky od úřadu práce apod.)
 • Skončení pracovního poměru a personální agenda – způsoby skončení pracovního poměru, včetně judikatury, právní jednání, k němuž se nepřihlíží, uzavření osobního spisu zaměstnance, zápočtový list, posudek o pracovní činnosti
 • Vedení agendy v oblasti důchodového pojištění – evidenční list důchodového zabezpečení, předčasný starobní důchod, pracovní činnost vedle důchodu
 • Povinnosti zaměstnavatele ke správním úřadům, vztah k úřadu práce
 • Zákon o zaměstnanosti – příspěvky zaměstnavatelům, zaměstnávání ZPS, skončení pracovního poměru a podpora v nezaměstnanosti, novinky v agenturním zaměstnávání
 • Mzdová část:
  • Změny v minimální a zaručené mzdě
  • Sjednávání mzdy,
  • Stanovení platu, smluvní plat
  • Katalog prací
  • Proč mají ženy nižší mzdu než muži
  • Mzda nebo plat při výkonu jiné práce
  • Příplatky ke mzdě a platu,
  • Osobní příplatek - snížení, odebrání, podmínky, příslušná judikatura
  • Srážky ze mzdy - úprava podle občanského zákoníku, vliv osobního oddlužení na srážky
  • Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
  • Odměny z dohody o pracovní činnosti a o provedení práce
 • Průměrný výdělek
  • Formy odměňování – skupiny prací, odměny, zaručená mzda, snižování mzdy apod.
  • Minimální a zaručená mzda – změny, průměrná mzda, vliv na příspěvky pro zaměstnavatele
 • Změny v dalších právních předpisech: zákon o inspekci práce
 • Diskuse, dotazy

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit