Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2023

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Růžena Klímová

zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví

Odborný program

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2023 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).

Obsah semináře:

 • Změny v pracovněprávní oblasti
  Návrh změn v zákoníku práce a souvisejících právních předpisů (změna v zákoně o nemocenském pojištění, v zákoně o inspekci práce, atd.) po rozsáhlé novele ZP
  Nejdůležitější navrhované změny:
  • Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21).
  • Rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru - § 37 ZP, a to do 7 dnů.
  • Nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a).
   – Zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr.
  • Rodičovská dovolená (§ 196), pružné uspořádání práce (§ 241).
  • Práce na dálku (§ 317).
  • Nad rámec transpozice směrnic se novelizuje v zákoníku práce problematika doručování s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)
 • Slevy na pojistném od 1. 2. 2023 teoreticky i prakticky
  • Okruh oprávněných zaměstnanců, na něj je možné slevu uplatnit
  • Podmínky pro uplatnění slevy
  • Kdy nelze slevu uplatnit
  • Penále při neoprávněném uplatnění slevy
  • Povinnosti zaměstnavatele
  • Povinnosti zaměstnance
  • Povinnosti ČSSZ
  • Nové závazné formuláře
 • Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy
  • Doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy a platu
  • Doplatek se netýká náhrady mzdy
  • Další změny v této oblasti
  • Správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana (nesmí být nižší než nejnižší úroveň zaručené mzdy)
 • Změny v zákoně o daních z příjmů
  • Správné postupy při poskytování stravenkového paušálu a jeho maximální výše v roce 2023
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech – účel potvrzení
  • Stručně o ročním zúčtování
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
  • Změny v zákoně č. 187/2006 Sb. v souvislosti se změnou zákoníku práce
  • Nové redukční hranice pro rok 2023
  • Maximální vyměřovací základ v roce 2023
  • Další parametrické změny
  • Dobrovolná účast na důchodovém pojištění
  • Změny v ohlašovacích povinnostech vůči OSSZ od 1. 4. 2022 a problémy s tím spojené
 • Parametrické změny ve zdravotním pojištění
  • Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2023 a podmínky pro uplatnění
  • Odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
  • Paušální náhrada nákladů při exekuci
  • Výše paušální náhrady dle vyhlášky 517/2021 Sb., podmínky pro uplatnění
  • Příklady na výpočet paušální náhrady, promlčení nároku na paušální náhradu
  • Povinnosti zaměstnavatelů v rámci součinnosti – změna v § 34 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád
  • Parametrické změny v oblasti srážek ze mzdy v r. 2023
  • Vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
  • Posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
  • Roční zúčtování ve vztahu k exekuci na mzdu a při insolvenční srážce
 • Další změny k datu konání semináře
  • Vyhláška o cestovních náhradách v r. 2023
  • Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl ZPS
  • Důležité změny v pracovnělékařských prohlídkách od roku 2023
  • Změna archivační lhůty u mzdových listů
  • Odškodňování bolesti – vyhláška č. 276/2015 Sb.
  • Nové povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávající zdravotnické záchranáře
  • Nové formuláře – Přehled o výši pojistného
  • Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném
 • Dotazy a diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit