Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech - právní a daňové souvislosti

Daně, účetnictví, Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Prof. JUDr. Jan Dědič

společník advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., spoluautor obchodně právních předpisů, člen Legislativní rady vlády ČR, předseda rozkladové komise České národní banky apod.

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

counsel advokátní kanceláře KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK s.r.o., odborný asistent na katedře soukromého práva a civilního procesu (Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci).

Doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

partner TPA Group, člen Presidia a zkušební komisař Komory daňových poradců ČR, daňová poradkyně a auditorka, působí rovněž na VŠE

Odborný program

Současná ekonomická situace je pro řadu kapitálových společností náročná. Vlastníci (společníci) mohou proto hledat způsoby, jak některé společnosti kapitálově posílit, jinak než zvýšením základního kapitálu, a z některých naopak volné finanční zdroje vybrat.

Připravený seminář je proto zaměřen na možnosti zvýšení vlastního kapitálu především příplatky společníků mimo základní kapitál). Důležité je pro společníka také cesta zpět, tedy možnosti výplaty a distribuce vlastního kapitálu. Každý společník chce také vědět, za jakých daňových a účetních podmínek si může vložené zdroje zase vybrat zpět nebo se podílet na dosaženém zisku.

Seminář se zaměří především na podrobný výklad rozsáhlé novely zákona o obchodních korporacích, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2021 a na případnou judikaturu Nejvyššího soudu ČR k předestřeným otázkám. Pozornost bude věnována i připravované novele obsažené nyní ve sněmovním tisku 139.

Odborný program semináře:

PRÁVNÍ ČÁST

 • Rozdělování a zisku a jiných vlastních zdrojů (zásady rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, charakter práva na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, podkladové účetní závěrky a jejich schvalování nejvyšším orgánem kapitálové společnosti, neplatnost rozhodnutí valné hromady o schválení účetní závěrky, bilanční testy, rozhodování nejvyššího orgánu o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů)
 • Výplata podílu zisku a jiných vlastních zdrojů (vznik pohledávky z práva na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, rozhodování statutárního orgánu o vyplavení podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích, test insolvence a důsledku nevyplacení podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích, splatnost podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích, rozhodný den pro vyplacení podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích v akciové společnosti, možnosti dispozice s podílem na zisku a jiných vlastních zdrojích, pravidla pro splnění dluhu odpovídacímu pohledávce na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích)
 • Povinné a dobrovolné příplatky do vlastního kapitálu mimo základní kapitál ve společnosti a ručením omezeným a akciové společnosti (tvorba ostatních kapitálových fondů) – současný stav poznání
 • Předmět příplatku a plnění příplatkové povinnosti
 • Specifika vracení příplatků (odchylky ve vracení příplatků v akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným)
 • Zálohy na podíl na zisku (podmínky, rozhodování o záloze, vyplacení zálohy, vypořádání zálohy a její zúčtování
 • Jak je to se zálohami na podíl na jiných vlastních zdrojích?
 • Rizika spojená s převody podílů /akcií ve vztahu k tvorbě či distribuci vlastních zdrojů

DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI BUDOU DOPLŇOVÁNY PRŮBĚŽNĚ HNED V NÁVAZNOSTI NA PRÁVNÍ VÝKLAD. PŘITOM SE ZAMĚŘÍME ZEJMÉNA NA:

 • Vymezení nabývací ceny podílu, její zvýšení při dalších vkladech
 • Zdanění výplaty podílu na zisku podle osoby příjemce
 • Daňové dopady příjmu z vrácení příplatku nebo výplaty emisního ážia
 • Daňové souvislosti výplaty vlastního kapitálu vzniklého přeměnou

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit