Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Veřejné zakázky pro dodavatele: jak správně podat nabídku - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
15.09.2022
9.00 - cca 13.30
    —
208374

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Čermák

působí jako právník na Českém vysokém učení technickém v Praze a Masarykově univerzitě v Brně, je majitelem poradenské společnosti CERAP, s.r.o. a působí jako externí konzultant v oblastech složitých veřejných zakázek u řady zadavatelů. Ve své praxi se zaměřuje zejména na veřejné zakázky na informační systémy a stavební práce.

Cena

Vložné: 2490 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Podání nabídky do zadávacího řízení vzbuzuje v mnoha dodavatelích obavy nebo přímo nechuť – příčinou bývá často obava z byrokratické zátěže, náročnosti požadavků zadavatelů na nabídky a v neposlední řadě i komplikovanost zadávacích řízení vedených dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Správně podaná, sebevědomá nabídka dodavatele je však půlkou úspěchu na jeho cestě k získání veřejné zakázky. Na velmi prakticky pojatém semináři (konkrétní příklady z bohaté praxe lektora) se účastníci seznámí s postupy správného podání nabídky, ale se svými možnosti obrany, pokud by požadavky zadavatelů přemrštěné.

Seminář je určen primárně dodavatelům a jejich potřebám, ku prospěchu může být však i zadavatelům, kteří problematiku mohou nahlédnout z perspektivy dodavatelů a svá zadávací řízení oprostit od nadbytečných prvků a tím svá zadávací řízení zatraktivnit.

Program semináře:

  • Elektronické a listinné podávání nabídek – povinnosti dle zákona o zadávání veřejných zakázek, rozdíl, úskalí, příklady z praxe;
  • Elektronický a listinný dokument – rozdíly, problematika originálů a kopií;
  • Kdy je a kdy není třeba podávat do nabídky originál dokumentu? – příklady;
  • Originály dokumentů a nabídka, aneb jak si zbytečně nepřidělávat práci – rozdíly mezi elektronickými a listinnými originály dokumentů, proč netisknout a poté neskenovat dokumenty do nabídky, co to je vlastně originál dokumentu atp.;
  • Podávání nabídek skrze elektronické nástroje – problémy a úskalí, příklady;
  • Vzorek a nabídka – předkládání vzorků, včetně hmotných a rozměrných vzorků jako součástí nabídky – účel, úskalí a rizika, příklady;
  • Vysvětlení a doplnění nabídek – za jakých okolností lze nabídku vysvětlit a doplnit a za kterých nelze – příklady, diskuse;
  • Složení jistoty, zadávací lhůta, originály bankovní záruky – účel, příklady z praxe;
  • Splnění povinnosti předložit originály dokumentů před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem, problematika konverze dokumentů, problematika elektronických podpisů;
  • Přehnané požadavky zadavatele na formu a obsah nabídky – jak se bránit.

Očekává se živá a bohatá diskuse lektora s účastníky semináře založená na jejich vlastních zkušenosti a kazuistice.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit